Chien Luoc Marketing Ve Gia Cua Sunsilk

 • Marketing in Vietnamese

  QUÁT VỀ MARKETING QUỐC TẾ I. Khái niệm marketing và marketing mix 1.1 Khái niệm marketing * Các định nghĩa marketing quốc tế (tham khảo): + Marketing xuất khẩu (Export marketing): Bao hàm tất cả các hoạt động marketing khi một công ty bán sản phẩm của mình ra nước ngoài, và sản phẩm thực sự được gửi từ nước này sang nước khác. + Marketing ở nước ngoài (Foreign marketing): Hoạt động marketing bên trong quốc gia đã thâm nhập; Khác với marketing trong nước: Cạnh tranh, Cách ứng xử của người

  Words: 2376 - Pages: 10

 • My Sales and Marketing Plan

  100726   Trang pháp lý Hợp đồng bảo mật Người đọc dưới đây thừa nhận rằng những thông tin được cung cấp bởi _______________ trong kế hoạch tiếp thị này là bí mật, do đó, người đọc đồng ý không tiết lộ nó mà không có sự cho phép bằng văn bản của _______________. Nó được thừa nhận bởi người đọc rằng thông tin được cung cấp ở kế hoạch tiếp thị trong tất cả các khía cạnh bảo mật trong tự nhiên, khác với thông tin mà là ở phạm vi công cộng thông qua các phương tiện khác và bất kỳ tiết lộ hoặc

  Words: 9595 - Pages: 39

 • Marketing

  HCM TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MARKETING CĂN BẢN Biên soạn: THS. NGUYỄN VĂN THI 1 2006 2 BÀI MỞ ĐẦU Giới thiệu khái quát môn học Marketing là một ngành học còn mới mẻ nhưng phát triển rất nhanh với nhiều thay đổi về quan điểm, hướng tiếp cận, phương pháp nghiên cứu đã hình thành nhiều trường phái khác nhau. Chính vì vậy, việc học tốt môn Marketing Căn Bản là nền tản hết sức cần thiết để nghiên cứu sâu hơn. Trong chương trình đào tạo, Marketing Căn Bản là môn học mở đầu cho một

  Words: 26008 - Pages: 105

 • Marketing Nh

  Marketing Ngân hàng là gì? Marketing ngày nay coi thị trường là khâu quan trọng nhất của quá trình tái sản xuất hàng hóa, nó có ý nghĩa quyết định đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Marketing hiện đại bao gồm tất cả các hoạt động như : tính toán, suy nghĩ ý đồ từ trước khi sản xuất ra cho đến hoạt động sản xuất, tiêu thụ và cả dịch vụ sau bán hàng. Sự ra đời của Marketing hiện đại nhằm khắc phục những điều trên để quá trình tiêu thụ hàng hóa dễ dàng hơn và đạt hiệu quả kinh doanh cao

  Words: 6956 - Pages: 28

 • Loreal

  Chiến lược marketing toàn cầu GVHD: Th.S Quách Thị Bửu Châu MỤC LỤC MỤC LỤC .............................................................................................................. 2 LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 3 CHƢƠNG I : TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN L’ORÉAL ................................... 4 I/ Tập đoàn L’Oreal ....................................................................................

  Words: 14098 - Pages: 57

 • Essay

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TIỂU LUẬN: MARKETING CĂN BẢN ĐỀ TÀI: CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO SẢN PHẨM SỮA ĐẬU NÀNH DAILY Giáo viên hướng dẫn: Trần Thị Ngọc Quỳnh Lớp: MK001_1_111_T01 Giáo viên hướng dẫn: Trần Thị Ngọc Quỳnh Lớp: MK001_1_111_T01 Sinh viên thực hiện: Trần Ngọc Khánh Hà. Nguyễn Thị Minh Hạnh Ngô Thị Thanh Hiền Trần Diễm Kiều Lê Bùi Nhật Thanh Sinh viên thực hiện: Trần Ngọc Khánh Hà.

  Words: 10372 - Pages: 42

 • Vietnamese Traslation of Marketing Service

  Khuôn khổ những hiểu biết về không gian dịch vụ và những ảnh hưởng của nó lên hành vi tiêu dùng. Khuôn khổ ngầm. khuôn khổ này được xây dựng dựa trên lý thuyết về cơ chế tác động : kích thích-chủ thể- phản ứng. Trong khuôn khổ này, môi trường đa chiều đóng vai trò là nhân tố kích thích, khách hàng và nhân viên là những chủ thể đón nhận kích thích và phản ứng lại bằng các hành vi hướng trực tiếp vào thị trường. Một ví dụ dễ hiểu như sau :khi một chiếc xe bán bánh qui được trang trí đầy

  Words: 4328 - Pages: 18

 • Lg Marketing Strategy

  VHT Chiến dịch giới thiệu sản phẩm LG Optimus 2X Nhóm thực hiện: Trà Quang Danh Nguyễn Khánh Hào Nguyễn Hữu Chiến VHT Giới thiệu chung về LG VHT Giới thiệu chung về LG • LG Electronics, Inc (LG) là một công ty đổi mới công nghệ hàng đầu thế giới chuyên sản xuất công nghệ điện tử dân dụng, truyền thông di động và thiết bị gia dụng, với hơn 84.000 nhân viên làm việc trong 112 lĩnh vực bao gồm 81 công ty con trên toàn thế giới. Với doanh thu toàn cầu năm 2008 đạt 44.7 tỷ USD

  Words: 1838 - Pages: 8

 • Sunsilk

  Executive Summary This marketing plan forms the basis of the introduction of an innovative and unique product by Sunsilk. The analysis allows us to the best strategies to help our product be successful with the internal and external environments which we have analyzed at our best understanding. Sunsilk Hair Colour Shampoo will be marketed as a unique and convenient product for consumers who need and want to colour their hair. And we would like to maintain the company’s status as the 2nd brand leader

  Words: 415 - Pages: 2

 • Marketing

  hiểu được thái độ của người Anh và động cơ về thể thao - nói cách khác, tại sao họ chơi thể thao và tại sao họ làm không. các nghiên cứu đã được đưa vào tập trung mạnh với chiến thắng của Olympic London vào năm 2012. Mỗi phân đoạn có thể được xem xét từ nhiều góc độ khác nhau để giúp hiểu thói quen thể thao của một cá nhân phải xuống đến mức đường phố khi mà con người đang sống. thể thao nước Anh đã làm việc chặt chẽ với các công ty tư vấn Experian kinh doanh Chiến lược dữ liệu về người Anh 18 tuổi

  Words: 329 - Pages: 2

 • Phân Tích Chiến Lược Của Tập Đoan Unilever

  Cố vấn chiến lược toàn cầu. . . Ranh giới khó khăn và xa hơn nữa Unilever Unilever House, Blackfriars London EC4P 4BQ, Vương quốc Anh Gửi qua thư điện tử RE: Phân tích Chiến lược Thưa quý vị: Theo yêu cầu của Hội đồng quản trị của công ty Unilever, chúng tôi cung cấp tài liệu này phân tích của chúng ta về Sản phẩm Công nghiệp cá nhân và phân tích chiến lược của cả Unilever và đối thủ cạnh tranh lớn nhất, Procter & Gamble. Phân tích kèm theo cũng cung cấp các khuyến nghị cho Unilever

  Words: 14821 - Pages: 60

 • Marketing

  is very famous all over the world in the field of consumer goods such as food, drink, detergent and cosmetics. There are many products of Unilever having consumed and widely accepted as Lipton, Knorr, Cornetto, Lux, Vim, Lifebouy, Dove, Close-Up, Sunsilk, Clear, Pond's, Hazeline, Vaseline, etc,... The revenues calculated in the millions of dollars each brand has proved Unilever is one of the most successful companies in the business of health care consumers. As a multinational company business, expansion

  Words: 2887 - Pages: 12

 • Unilever

  Du Lịch – Marketing -----o0o----- Bài tiểu luận môn Quản Trị Marketing toàn cầu Đề tài: PHÂN TÍCH KINH NGHIỆM MARKETING QUỐC TẾ CỦA CÔNG TY UNILEVER Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ Quách Thị Bửu Châu. Nhóm: Đề tài 4 Tháng 8/2011 MỤC LỤC DANH SÁCH NHÓM ........................................................................................................................... 3 A. I. II. III. IV. B. I. 1. 2. 3. 4. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. 3. 4. 5. IV. 1. 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY UNILEVER:

  Words: 11225 - Pages: 45

 • Vinamilk

  Quản trị chiến lược Quản trị chiến lược QT10DB2 – NHÓM 8 1. Nguyễn Kim Khánh 2. Đỗ Minh Tâm 3. Tiểu Mỹ Phụng 4. Đỗ Trọng Trương 5. Lê Thị Thanh Trúc 6. Chiêm Vĩnh Anh Thư 7. Hoàng Ngọc Thiên Nga 8. Nguyễn Minh Trang Giảng viên hướng dẫn: NCS - Nguyễn Đình Trọng QT10DB2 – NHÓM 8 9. Nguyễn Kim Khánh 10. Đỗ Minh Tâm 11. Tiểu Mỹ Phụng 12. Đỗ Trọng Trương 13. Lê Thị Thanh Trúc 14. Chiêm Vĩnh Anh Thư 15. Hoàng Ngọc Thiên Nga 16. Nguyễn

  Words: 19406 - Pages: 78

 • Marketing Strategy Amata

  Tập đoàn Amata Corporation PCL 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP AMATA........4 I.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP AMATA...............................................................................................................................4 I.1.1. Thông tin cơ bản:...........................................................

  Words: 25192 - Pages: 101

 • Sales Project

  Trích yếu Mục tiêu của đề án môn Quản trị bán hàng là tìm hiểu, xây dựng kế hoạch bán hàng cho sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Đồng thời, trong quá trình thực hiện báo cáo này, chúng tôi có cơ hội vận dụng những kiến thức của môn học vào việc tổ chức và quản lý lực lượng bán hàng để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Việc quản trị bán hàng là vô cùng quan trọng và cần thiết đối với một tổ chức. Thông qua các chức năng và vai trò của việc hoạch định, xây dựng và tổ chức kế hoạch bán hàng, các sản

  Words: 13937 - Pages: 56

 • Khóa Học Bán Hàng Và Marketing Chuyên Nghiệp

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH CUỘC HỌP VỀ VIỆC “XÂY DỰNG KHÓA HỌC BÁN HÀNG VÀ MARKETING CHUYÊN NGHIỆP” Thời gian: 09h00 ngày 25 tháng 8 năm 2012 Địa điểm: Tầng 15 Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội Các bên tham gia: * Đại diện công ty cổ phần Viglacera Hà Nội * Đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội * Đại diện Công ty phát triển năng lực tổ chức OCD Nội dung chính của cuộc họp: thống nhất về chương trình đào tạo bao gồm nội dung, phương pháp, thời gian, thời lượng, … * Sĩ số 1 lớp:

  Words: 1676 - Pages: 7

 • Ikea Va Tuyen Ngon Cua Nha Buon Go

  IKEA là tập đoàn chuyên kinh doanh đồ gỗ của nhà tỉ phú Thụy Điển Ingvar Kamprad. Trải qua trên 50 năm thành lập, IKEA ngày nay trở thành một tập đoàn đa quốc gia khổng lồ với các trung tâm thương mại đồ gỗ đặt tại 31 nước khác nhau và 76.000 nhân viên. Doanh số hàng năm của IKEA đạt trên 12 tỉ euro. Ông Ingvar Kamprad, người sáng lập ra hãng cũng như các nhà lãnh đạo của hãng đã ứng dụng một cách thông minh ba (03) nhân tố thuộc yếu tố đầu vào ( môi trường, nguồn lực và lịch sử) trong Mô

  Words: 3989 - Pages: 16

 • Marketing Mix

  BEHAVIOR CHƯƠNG 4: HIỂU BIẾT VÀ SỰ CÂN NHẮC CỦA NTD ĐỐI VỚI SẢN PHẨM I.Cấp độ hiểu biết ( levels of product knowledge): NTD sử dụng những cấp độ hiểu biết khác nhau về sản phẩm để giải thích những thông tin mới và có những lựa chọn mua. Các cấp độ hiểu biết được hình thành khi NTD thu được những khái niệm có nghĩa riêng biệt (quá trình thêm dần) và kết hợp chúng lại với nhau. Để minh họa, bạn phải kết hợp những hiểu biết về phanh, gia tốc, và khả năng tích trữ của 1 chiếc moto để hình thành một khái niệm

  Words: 539 - Pages: 3

 • Marketing

  I Tổng quan về sản phẩm Với những ai đã từng xem phim Hàn Quốc chắc không còn xa lạ gì với món ăn truyền thống của người Hàn Quốc l à Kim chi và Gim bab. Chỉ đứng sau kim chi, Gim bab là món ăn phổ biến đặc trưng và trở thành nét đặc trưng trong ẩm thực xứ Hàn. Với mong muốn mang đến một nền ẩm thực xứ Hàn để phục vụ những người yêu ẩm thực Hàn và muốn tìm hiểu về nền ẩm thực này. Nhà hàng Gim Bab ra đời và đang nỗ lực để trở thành địa chỉ tin cậy được nhiều thực khách lựa chọn . Gimbab – “Gim”

  Words: 1605 - Pages: 7

 • Chien Tranh Tien Te

  CHIẾN TRANH TIỀN TỆ SONG HONGBIN Vũ Hồng Kỳ Vuhongky.273@gmail.com MỤC LỤC Lời giới thiệu Phần 1: Gia tộc Rothschild – Cường quyền duy nhất ở châu Âu 1 3 Phần 2: Cuộc chiến trăm năm giữa ngân hàng Quốc tế và Tổng thống Hoa Kỳ 27 Phần 3: Cục dữ trữ Liên Bang Mỹ: Ngân hàng Trung ương tư hữu Phần 4: Chiến tranh và suy thoái: Mùa bội thu của ngân hàng Quốc tế Phần 5: Chính sách mới của tiền tệ giá rẻ Phần 6: Câu lạc bộ Tinh anh thống trị Thế giới Phần 7: Cuộc chiến tranh cuối cùng của đồng

  Words: 161412 - Pages: 646

 • M&a - Chia Khoa Chien Luoc Cho Doanh Nghiep Logistics

  M&A – CHÌA KHÓA CHIẾN LƯỢC CHO DOANH NGHIỆP LOGISTICS VIỆT NAM Hoạt động ngoại thương tại Việt Nam ngày càng sôi động hơn có đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics. Hội nhập kinh tế quốc tế khiến các doanh nghiệp trong nước phải nâng cao sức cạnh tranh hơn trước tham vọng mở rộng thị trường của các doanh nghiệp nước ngoài. Để làm được điều đó, hoặc doanh nghiệp tự nâng cao cơ sở hạ tầng; sáp nhập với các công ty nội địa khác để mở rộng quy mô, đa dạng hóa

  Words: 2659 - Pages: 11

 • Chiến Lược

  2014 8888882222222222 Nhận xét của giảng viên: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… GVHD: TS Nguyễn Thanh Liêm SVTH: NHÓM QTCL3_9 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ------------ PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY BOEING GVHD: TS Nguyễn

  Words: 35028 - Pages: 141

 • Service Marketing Plan of Kfc Vietnam

  With the appearance of many big competitors over the last few years, such as Burger King, Lotteria and Mac Donald’s recently, KFC is willing to make changes and to continuously improving to keep the crown in Vietnam fast food industry. This Marketing plan about KFC Vietnam should contents all indexes, analysis, evaluations and strategies of KFC Vietnam’s successful business. TABLE OF CONTENTS I. OBJECTIVES 5 II. SITUATION ANALYSIS 5 III. CUSTOMER ANALYSIS 8 IV. SERVICE PRODUCT ANALYSIS

  Words: 6633 - Pages: 27

 • Strategy Management (in Vnese)

  - 170 - CHƯƠNG 6. CHIẾN LƯỢC CÔNG TY: HỘI NHẬP DỌC, ĐA DẠNG HOÁ CÁC CHIẾN LƯỢC LIÊN MINH CHƯƠNG 6. CHIẾN LƯỢC CÔNG TY: HỘI NHẬP DỌC, ĐA DẠNG HOÁ CÁC CHIẾN LƯỢC LIÊN MINH KHÁI QUÁT Tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh đơn lẻ Hội nhập dọc Tạo giá trị thông qua hội nhập dọc Bất lợi của hội nhập dọc Chi phí quản lý và các hạn chế của hội nhập dọc CÁC PHƯƠNG ÁN HỘI NHẬP DỌC Các hợp đồng ngắn hạn và đấu giá cạnh tranh Các liên minh chiến lược và hợp đồng dài hạn Thiết lập các mối liên hệ hợp tác dài

  Words: 23828 - Pages: 96

 • Chien Luoc Cong Ty Safeway

  QUAN VỀ CÔNG TY SAFEWAY 1. Lịch sử hình thành Trước khi đề cập đến Safeway, chúng ta bắt đầu từ hai cái tên là Sam Seelig và Skaggs. - Công ty Sam Seelig được thành lập vào tháng 4 năm 1912 bởi Sam Seelig, người đã đến California từ Arizona vào năm 1911. Sam Seelig đã mở một cửa hàng tạp hóa ở Los Angeles tại góc phố của đường Pico và Figueroa. Chuỗi đã phát triển đến 71 cửa hàng vào năm 1922. Sau chiến tranh thế giới thứ I , công ty đã mắc nợ rất lớn từ nhà kinh doanh tạp hóa chính của nó, một

  Words: 36836 - Pages: 148

 • Chiến Lược Marketing

  Nội  Giới thiệu về nhà hàng MOO BEEF STEAK  Phân tích SWOT của nhà hàng MOO BEEF STEAK  Đối tượng khách hàng  Định vị thương hiệu nhà hàng MOO BEEF STEAK  Phân tích mô hình 7P của nhà hàng MOO BEEF STEAK  Mục tiêu chiến lược Marketing  Một số kênh truyền thông  Kế hoạch hành động – Action plan  Đánh giá kết quả truyền thông  Dự trù kinh phí  Outline  Phân tích thị trường Hà Nội  Giới thiệu về nhà hàng MOO BEEF STEAK  Phân tích SWOT của nhà hàng MOO BEEF

  Words: 5255 - Pages: 22

 • Business Development

  học) : MGT 510 : QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Student Name (Họ tên học viên) : NGUYỄN NGỌC QUYÊN TP.HỒ CHÍ MINH - 2010 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: PGS.TS. Đào Duy Huân TÓM TẮT ĐỀ TÀI Quản trị chiến lược có vai trò quan trọng trong sự phát triển tổ chức. Nền kinh tế cạnh tranh càng gay gắt thì quản trị chiến lược càng có giá trị. Hiện nay có nhiều mô hình quản trị chiến lược, trong đó có 3 mô hình được sử dụng phổ biến: Mô hình Delta, bản đồ chiến lược và chuỗi giá trị M.porter. Trong bối cảnh

  Words: 15501 - Pages: 63

 • Gia Nhu

  17:14 PM | 04/04/2013 Đừng sống để một mai bạn phải nói 'Giá như'! Một nữ y tá người Úc tên Bronnie Ware đã có nhiều năm chuyên chăm sóc người bệnh ở thời kỳ 12 tuần cuối của cuộc đời họ. Qua đó cô đã có cơ hội ghi lại những điều mà người bệnh còn hối tiếc trước khi nhắm mắt. Cô nhận ra rằng khi người sắp qua đời được hỏi có điều gì trong cuộc đời mà họ hối hận vì đã không làm khác đi, đã có một số câu trả lời rất phổ biến trong tâm lý chung của con người ở giai đoạn này mà cô có thể tổng kết lại thành

  Words: 808 - Pages: 4

 • KiệN ChốNg BáN Phá Giá ThéP KhôNg Gỉ VàO ViệT Nam

  TIỀU LUẬN MÔN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÂN TÍCH VỤ KIỆN BÁN PHÁ GIÁ THÉP KHÔNG GỈ NHẬP KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM NHÓM 3B Nguyễn Thụy Thùy Dương Đào Ngọc Trang Đài Trương Thị Đài Trương Thị Xuân Đào Nguyễn Thị Thủy Ngân Vũ Thị Minh Thư GVHD: ThS. Nguyễn Thị Tường Vy TP. Hồ Chí Minh, 3/2015 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 NỘI DUNG 2 I. Tổng quan về vụ kiện chống bán phá giá thép không gỉ nhập khẩu vào thị trường Việt Nam 2 1.1

  Words: 6298 - Pages: 26

 • Mô HìNh ChiếN LượC Pest Trong NghiêN CứU Vĩ Mô

  Mô hình chiến lược PEST trong nghiên cứu vĩ mô Mô hình P.E.S.T hiện nay đã được mở rộng thành các ma trận P.E.S.L.T (Bao gồm yếu tố Legal – pháp luật) và S.T.E.E.P.L.E (Socical/Demographic-Nhân khẩu học, Techonogical, Economics, Envirnomental, Policy, Legal, Ethical- Đạo đức) và càng ngày càng hoàn thiện trở thành một chuẩn mực không thể thiếu khi nghiên cứu môi trường bên ngoài của doanh nghiệp. Trong khi mô hình 5 áp lực của M-Porter đi sâu vào việc phân tích các yếu tố trong môi trường

  Words: 1762 - Pages: 8

 • Strategy Levels

  Management Marketing Finance Dang Dinh Tram Master of Marketing Strategy & Management Human Resource CÁC CẤP ĐỘ CHIẾN LƯỢC Chiến lược có thể được xây dựng trên ba cấp độ khác nhau : • • • Chiến lược tổng thể của doanh nghiệp Chiến lược đơn vị kinh doanh Chiến lược bộ phận hay chức năng. Chiến lược có thể được xây dựng để nâng cao tính cạnh tranh hoặc đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp, trong khi đó các sản phẩm và dịch vụ lại được phát triển ở cấp độ các đơn vị kinh doanh. Vai trò của doanh

  Words: 1175 - Pages: 5

 • Sơ LượC Về CáC Thế Hệ Shinkansen

  làm là tập hợp những bài viết của tác giả aikoku2027 lại và trình bày dưới dạng file văn bản. Vì vậy nếu ai có nhu cầu lấy thông tin từ bài viết thì yêu cầu trích nguồn đầy đủ. Link wordpress nơi tác giả dùng để đăng bài: http://aikoku2027.wordpress.com/ 2. Đôi nét về tác giả: “Tôi chỉ làm việc trong công ty liên quan tới phần mềm thôi, chứ không phải nhà báo. Công việc nhiều lúc bận rộn nên không thể tập trung viết. Chỉ là tình cờ tham gia vào trang Tinh Tế của VN và có trò chuyện một ít với

  Words: 18426 - Pages: 74

 • Viral – Mobile Marketing

  VIRAL – MOBILE MARKETING 1. Viral marketing: Viral marketing (Marketing lan truyền) được định nghĩa dựa trên nguyên tắc lan truyền thông tin tựa như cách thức lan truyền của virus theo cấp số nhân. Hình thức marketing này bắt đầu từ một giả thuyết khách hàng luôn kể cho người khác nghe về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn mà khách hàng cảm thấy hài lòng khi sử dụng. Viral Marketing mô tả chiến thuật khuyến khích một cá nhân nào đó lan truyền một nội dung tiếp thị, quảng cáo đến những người khác

  Words: 984 - Pages: 4

 • QuảN Lý ChiếN LượC Sử DụNg Balanced Scorecard

  QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG BALANCED SCORECARD Trong nền kinh tế cạnh tranh khốc liệt và xu thế hội nhập hiện nay, các tổ chức phải đối mặt với rất nhiều rào cản trong việc phát triển các hệ thống đo lường hiệu quả hoạt động. Điều mà doanh nghiệp cần hiện nay là một hệ thống mà có thể cân bằng tính chính xác của các chỉ số tài chính đã có trong quá khứ và định hướng về hiệu quả trong tương lai. Đồng thời, hệ thống này cũng sẽ hỗ trợ tổ chức trong việc áp dụng các chiến lược khác nhau. Thẻ cân

  Words: 2379 - Pages: 10

 • Htyu

  -- TIỂU LUẬN Môn: Marketing Lý Thuyết CHIẾN LƯỢC MARKETING-MIX NHÃN HÀNG VICTORIA’S SECRET TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II Chuyên ngành: Tài chính quốc tế -- TIỂU LUẬN Môn: Marketing Lý thuyết CHIẾN LƯỢC MARKETING-MIX NHÃN HÀNG VICTORIA’S SECRET MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG A. TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG - THỊ TRƯỜNG: I. NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG: 1 II. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 3 1. NGHIÊN CỨU KHÁCH HÀNG: 3 2. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG: 3 3. LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC

  Words: 8795 - Pages: 36

 • Kế HoạCh Kinh Doanh đIệN Tử

  kinh doanh 1.1. Nói về công ty Mỹ phẩm Hàn Quốc APO (1/10/2015) là doanh nghiệp tư nhân kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu từ các nhãn hiệu uy tín của Hàn Quốc như Thefaceshop, Innisfree, Tonymoly… Sản phẩm rất đa dạng từ các sản phẩm dưỡng da, dưỡng trắng da, sản phẩm chống lão hóa, son môi, sữa rửa mặt,… Chúng tôi là một doanh nghiệp tận dụng tối đa công nghệ mạng web nên có khả năng làm việc hoàn toàn qua website. Đại diện là trang web http://localhost/otc những người gia nhập đều được trải qua

  Words: 4971 - Pages: 20

 • Case Study

  _(1)_ ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ HỌC KỲ 14.2A NĂM HỌC 2014 -2015 TÊN MÔN THI : MARKETING CĂN BẢN MSMH : MK203DV01 Thời lượng thi : 120 PHÚT(không kể thời gian phát đề) Thu lại đề thi Không được tham khảo tài liệu Không được sử dụng các phương tiện điện tử và công nghệ để làm bài Phần trắc nghiệm sinh viên làm bài trên giấy nhà trường phát Ghi chú: Sinh viên làm bài trên giấy thi của trường. Không làm bài trên đề thi. Họ và tên: ……………………………………MSSV:…… ……………Lớp………………Ngày

  Words: 3885 - Pages: 16

 • ĐáNh Giá HiệU Quả Của Dự áN Than SạCh

  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN THAN SẠCH 1.Lượng hóa bằng tiền tất cả các tác động của dự án than sạch Ta có bảng tổng hợp chi phí việc sản xuất than sạch qua một chu kỳ kinh tế như sau: TỔNG CHI PHÍ CỦA VIỆC SẢN XUẤT THAN SẠCH TRONG CHU KÌ 5 NĂM (1) Đơn vị: USD |Hạng mục |Năm thứ 1 |Năm thứ 2 |Năm thứ 3 |Năm thứ 4 |Năm thứ 5 | |Chi phí trang thiết bị |86,300

  Words: 1838 - Pages: 8

 • Marketing Mix Omo

  HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA MARKETING THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP MÔN MARKETING CĂN BẢN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX CỦA BỘT GIẶT OMO CỦA TẬP ĐOÀN UNILEVER BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA MARKETING THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP MÔN MARKETING CĂN BẢN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX CỦA BỘT GIẶT OMO CỦA TẬP ĐOÀN UNILEVER GVHD: Thầy Trần Nhật Minh SV Thực Hiện: Nguyễn Hiếu Anh Thư MSSV: 1321001955 LỚP 13DQH LỜI CÁM ƠN Với sự giúp đỡ quý báu của thầy cô và bạn

  Words: 11686 - Pages: 47

 • Hisotry of Marketing Communications

  CHƯƠNG 1: CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING 1.1 Lịch sử hình thành của truyền thông marketing Truyền thông đã trở thành một hoạt động kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Hoạt động truyền thông marketing được thực hiện lâu dài từ trước thế kỷ 20. Vào thời La Mã cổ đại, quảng cáo đã xuất hiện rộng rãi. Vào khoảng 3000 năm trước công nguyên, những cái bảng bằng đất sét của người Babylon đã được sử dụng để viết quảng cáo cho người bán thuốc mỡ, nhà thần học

  Words: 991 - Pages: 4

 • Sự Ra đờI Của TrườNg Stanford

  Ignacy J. Paderewski. Ông bầu của nhạc sĩ yêu cầu các cậu phải đảm bảo thanh toán một khoản thù lao là 2.000$ cho buổi độc tấu dương cầm. Giao kèo được thỏa thuận và hai cậu sinh viên bắt tay tổ chức để buổi biểu diễn được thành công. Ngày trọng đại đó rồi cũng đến. Paderewski biểu diễn tại Standford. Nhưng không may, hai bạn trẻ không thể xoay sở để bán hết số vé. Tổng số tiền mà họ thu được chỉ vỏn vẹn 1.600 $. Thất vọng, họ tìm đến Stanford để giải thích hoàn cảnh của họ. Hai cậu sinh viên trao

  Words: 998 - Pages: 4

 • TầM Quan TrọNg Của HàNh TrìNh Quay Về Afghanistan ChuộC LỗI Của Amir

  biết của anh/ chị về văn hóa, xã hội và ngữ cảnh của tác phẩm được phát triển qua phần thảo luận như thế nào? (Số từ: 463 từ.) Qua những buổi thảo luận trên lớp về bối cảnh của truyện Người Đua Diều, hiểu biết của em về văn hoá, xã hội, và ngữ cảnh của tác phẩm đã trở nên sâu sắc và tinh tế hơn. Người đua diều đã cho em thấy một vùng đất hoàn toàn mới lạ, thay đổi hoàn toàn góc nhìn trước kia của em về những vùng đất ở Trung Đông, ở đây là Afghanistan và Pakistan. Trước đó, vì ảnh hưởng của truyền

  Words: 2223 - Pages: 9

 • Marketing

  Các đường mở rộng của toàn nhà dường như xen kẻ với nhau như 1 hệ thống đường dây diện hình chử nhật lớn của một thành phố hiện đại: như những nốt nhạc riêng lẻ trên năm dòng kẻ tạo nên một giai điệu đơn giản và rồi bắt đầu hài hòa với nhau một cách tối đa một khi những nốt nhạc bắt đầu tích lũy(hay là chất đống hay là đụng nhau chi đó) . Có lẽ nó là khám phá về sự tương tự giữa âm nhạc và cấu trúc xây dựng của một thành phố cái mà làm Anton Garcia-Arbril từ bỏ tương lai là một nhạc sỉ (cái mà được

  Words: 610 - Pages: 3

 • Marketing

  * TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG * KẾ HOẠCH MARKETING | * CÔNG TY TNHH BANG BANG BANG DỊCH VỤ GIẢI TRÍ BẮN SÚNG SƠN VÀ TỔ CHỨC TIỆC TRỌN GÓI CHO TRẺ EM | * Giáo Viên Hướng Dẫn: * Bùi Thanh Huân | Người thực hiện: 1. Phạm Nguyễn Châu Giang 2. Phương 3. Nguyễn Thị Hạnh Duyên 4. Trần Thị Như Ý Mô tả dịch vụ Giới thiệu về sản phẩm Bang Bang Bang là công ty TNHH kinh doanh dịch vụ giải trí dành cho trẻ em độ tuổi từ 7 – 13. Gồm 2 phân ngành

  Words: 934 - Pages: 4

 • Victoria Secret

  -- TIỂU LUẬN Môn: Marketing Lý Thuyết CHIẾN LƯỢC MARKETING-MIX NHÃN HÀNG VICTORIA’S SECRET   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II Chuyên ngành: Tài chính quốc tế -- TIỂU LUẬN Môn: Marketing Lý thuyết CHIẾN LƯỢC MARKETING-MIX NHÃN HÀNG VICTORIA’S SECRET   MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG A. TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG - THỊ TRƯỜNG: I. NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG: 1 II. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 3 1. NGHIÊN CỨU KHÁCH HÀNG: 3 2. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG: 3 3. LỰA CHỌN THỊ

  Words: 8793 - Pages: 36

 • Project & Marketing

  Cách viết đề án Xin lưu ý: phần dưới đây là những hướng dẫn chung. Đề nghị xem kỹ phần hướng dẫn, yêu cầu và tiêu chuẩn của nhà tài trợ “Khóa học viết đề án” được trích ra từ Hướng dẫn Viết đề án của Trung tâm Quỹ. Giới thiệu Chủ đề của khóa học ngắn này là viết đề án. Tuy nhiên đề án không đứng độc lập, mà là một phần của quá trình lên kế hoạch và nghiên cứu, hướng tới và mở mang quan hệ với những nhà tài trợ tiềm năng. Quá trình rất cần thiết vì các tổ chức phi lợi nhuận và các nhà

  Words: 6506 - Pages: 27

 • Chiến Lược Marketing Mix Của Trung Nguyên

  Chiến Lược Marketing I/Giới Thiệu Về Chiến Lược Marketing Và các cách tiếp cận: 1/Khái Niệm:Chiến lược marketing là cách thức doanh nghiệp sẽ làm để đạt được mục tiêumục tiêu marketing củamình 2/Cách tiếp cận: Tùy theomục tiêu của từng doanh nghiệpmà sẽ có cách tiếp cận khác nhau trong việc hình thành chiến lược marketing củamình. • Theo cách tiếp cận sản phẩm- thị trường thì có các chiến lược marketing :chiến lược thâm nhập thị trường,chiến lược mở rộng thị trường,chiến lược phát triển sản

  Words: 2835 - Pages: 12

 • Một Số Bài Của Bác Hồ Về Dân Chủ

  Một số bài của Bác Hồ về Dân Chủ, CNTB, XHCN, CNCS Quốc Long 22-10-2010, 05:00 Đây là những bài viết sưu tầm của Bác Hồ từ các tờ báo cũ, các audio cũ còn lưu giữ trong các viện bảo tàng, đúc kết và tổng hợp lại thành Hồ Chí Minh toàn tập gồm 9 tập dày cộm được xuất bản và tái bản nhiều lần. Bộ tài liệu quý báu này được đưa lên báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam vào năm 2003. Thời gian qua Vichoco hay chơi trò cắt xén, giấu đầu cắt đuôi, trích dẫn và xuyên tạc các câu nói của Bác Hồ nhưng

  Words: 18699 - Pages: 75

 • International Business

  tài chính khu vực. Thành viên chính của hệ thống tài chính toàn cầu gồm có: + Các tổ chức tài chính quốc tế, ví dụ như Quỹ tài chính tiền tệ quốc tế IMF, Ngân hàng thanh toán quốc tế. + Đại diện của các quốc gia hoặc các cơ quan chính phủ, ví dụ Ngân hàng trung ương các nước, Bộ tài chính các nước. + Các tổ chức tài chính cá nhân hoạt động trên phạm vi toàn cầu, ví dụ như các Ngân hàng thương mại và các Quỹ tự bảo hiểm rủi

  Words: 4654 - Pages: 19

+
-