Unge Parforhold

In: Philosophy and Psychology

Submitted By msna
Words 1102
Pages 5
Forskningsnyt: Romantiske stilarter i unges parforhold Side·id
Psykologer, der beskæftiger sig med den måde unge mennesker opfører sig på i deres parforhold – deres ”romantiske stil” så at sige – mener, at disse stilarter kan inddeles i tre hovedgrupper: For det første er der tale om mennesker, der udviser det forskerne kalder en tryg eller sikker tilknytningsstil. Disse personer er dels overbeviste om de positive følelser hos sig selv og hos partneren, og de er gennemgående trygge ved parforholdet på den måde, at de stoler på partneren og f.eks. ikke så let bliver jaloux.
Skriv note
For det andet er det de unge, som udviser en såkaldt nervøs eller ængstelig tilknytningsstil i deres parforhold. Disse unge har ofte mindre selvtillid og mindre selvværd end de unge i den første gruppe, så de er som regel bange for, at deres partner ikke holder nok af dem og derfor anstrenger de sig hyppigt og nervøst for at søge beviser på partnerens troskab. Derved kan de komme til at opføre sig på en måde, som andre opfatter som ”omklamrende” i deres parforhold, og de bliver lettere jaloux, hvis partneren viser interesse for andre.
Endelig er der for det tredje tale om en stilart i den romantiske adfærd, som kaldes svag eller undgående, hvor man lige modsat den foregående type snarere jævnligt tvivler på sin egne følelser for partneren og derfor ofte opfører sig på en måde, som virker afvisende eller undgående overfor partneren. Disse mennesker er tilsyneladende bange for at blive bundet for tæt op med deres partner som om de ikke føler, at de kan leve frit nok i et for omklamrende parforhold. Det kan også se ud til, at de pågældende i det hele taget har en svagere ”trang” til at knytte sig til en partner.
Da man kan finde nøjagtig de samme tre stilarter i den måde små børn er knyttet til deres mødre på i et til fem års alderen, er det en udbredt antagelse, at den voksne…...

Similar Documents

Essay, Reality

...Essay: Reality Kultdokumentargenreen har så sandelig forandret sig gennem tiden. I 1960'erne kendte man reality-tv'et som ”den oberserverende dokumentarisme”, men i dag associeres reality-tv med unge folk, der på national tv dyrker sex, drikker alkohol og overhovedet ikke tager stilling til det virkelige livs facetter og ansvar. Ib Bondebjerg beskriver i ”Reality” nutidens reality-tv som ”at være social pornografi og voyeurisme for Over-Danmark på Under-Danmarks bekostning”1, hvilket programmer som 'Paradise Hotel', 'Familien fra Bryggen', 'For lækker til love' etc. i grov forstand danner grundlag i. Men er reality-stjernerne med deres uansvarlige livsform dårlige forbilleder for ungdommen i dag, eller er det bare en genre, som bliver anskueliggjort på samme plan som b.la. fiktion? En rundspørge på Berlingske Research viser, at 25 procent af 520 adspurgte 15-19-årige unge, ser op til deltagerne i det kontroversielle realityprogram »Paradise Hotel«, hvor unge deltagere fester, drikker, dyrker sex og skændes for åben skærm, hvilket for mig at se, er dybt urovækkende. Underholdningsbranchen er åbenbart kommet til det punkt, hvor en fuldstændig blotning af livet intime øjeblikke, er nødvendig, og unge med en identitet under opbygning, finder disse tidligere tabu-emner som dybt fascinerende og Paradise-deltagerne for insprirende personer. Efter min mening, er det problematisk, da jeg ser f.eks. Paradise Hotel som mere fiktion end fakta, og det giver et skævt......

Words: 890 - Pages: 4

Kjhhjklæ Lkj

...kampgejst og solidaritet. Derfor efterlades de unge, der ikke bliver opfordret af kammerater og forældre til at blive en del af et fællesskab, alene og ensomme 24. september 2010 Udgivelsesdata [X] Online: 23. sep 2010 kl. 19:59. Senest opdateret: 24. september 2010 kl. 09:55. Version i den trykte udgave: 24. sep 2010 Debat Af * Pernille Rosenkrantz-Theil * Anbefal artikel * Printervenlig version * Send by email * Twitter * Google+ * Facebook fællesskabsolidaritetungdomspolitik Pernille Rosenkrantz-Theil Danmark Dine venner på Facebook En femtedel af alle piger og en tiendedel af alle drenge i niende klasse skærer i sig selv eller har forsøgt at begå selvmord. Sådan stod der for nyligt i Politiken. Noget rystet spurgte jeg på min facebook, hvad årsagen kunne være. En fyr skrev: »Mennesker er meget alene i vor tid«. Hans svar kendetegnede den efterfølgende debat. Idealet har i mange år været at blive direktør i sit eget liv og blive rig og berømt. De fleste når selvsagt aldrig deres mål. Det er trods alt de færreste, der bliver professionelle fodboldspillere eller den nye Michael Jackson. De unge i dag skal leve op til at være deres forældres projektbørn, samtidig med at forældrene selv har alt for travlt med at arbejde, arbejde, arbejde til at være nok nærværende. De lærer, at samfundet bedømmer dem på en masse ydre ting, i stedet for bare at acceptere dem, som dem de er. De fleste unge præsenteres slet ikke for, hvordan de......

Words: 1126 - Pages: 5

And Then

...opmærksomhed Flere etnografiske studier peger på, at børn og unge i langt højere grad end forældrene har taget de mobile og øjeblikkelige teknologier til sig. Forældre har ikke kun givet de unge lov til at have mobiltelefoner, men betaler ganske ofte også for forbruget. Det giver de voksne en større tryghed at vide, at de hurtigt kan komme i kontakt med børnene. For de unge opleves kontakten til forældrene ikke som den vigtigste, og spørgsmålet om tryghed kommer ikke i første række. Mobilen giver snarere en bekvem mulighed for at kunne ringe hjem og sige, at man spiser hos en veninde eller spørge, om man ikke kan blive hentet af forældrene i bil. For de unge er mobiltelefonen attraktiv, fordi den giver kontakt med jævnaldrende uden om forældrene. Hvor fastnettelefonen opfattes som et offentligt medium, der utilsigtet kan bringe de voksne i røret, er mobiltelefonen et privat medium, der sikrer en direkte kontakt mellem de unge. Med mobiltelefonen er teenageren altid i potentiel kontakt med venner og veninder, og de voksne er i stigende grad begyndt at opfatte dette som en regulær trussel mod sammenhængskraften i familien og skolen. I skolerne konfiskeres mobiltelefonerne af lærerne, hvis eleverne bruger dem i timerne, og forældrene kræver "radiotavshed" under middagsmåltidet. Højskoler og efterskoler kræver dem helt fjernet i de første uger af kursusforløb, da man ikke er i stand til at opbygge nye sociale sammenhænge, hvis de unge hele tiden er i kontakt med netværket......

Words: 520 - Pages: 3

Lidt Mere Kæft, Trit Og Retning Ville Være Skænt

...Henrik Jensen (H.J) i hvert fald. Han er ikke, på nogen måde, tilfreds med det senmoderne samfunds opførelse, når det gælder de unge. Men H.J mener, ifølge artiklen, ikke at det er børnene, som skal straffes, men derimod forældrene, som har et ansvar overfor børnene. Forældrene skal lære dem gemen høflighed, og vise dem, hvordan man tilpasser sig i et samfund. De skal udvise respekt overfor autoriteterne, i den forstand menes der forældre, og de skal, ligesom i de gamle dage, udvise høflighed og respekt. Men forældrene tør ikke opdrage deres børn ordentlig. De vil gerne forblive deres gode ven, og har ikke lyst til at være for hårde overfor dem. Forældrenes slaphed har gjort børnene nærmest immune overfor deres autoritet, og forældrene ses mere, som en god ven end, som et respektfuld menneske, der skal sørge for at børnene ved, hvilken betydning ordet manere indeholder. Derudover så mener H.J også, at forældrene er bange for at opdrage et venligt, respektfuld & tålmodigt menneske, da man jo eftersigende ikke kan komme nogen vegne, hvis man ikke råber højt og kører hårdt på. Generelt så mener H.J at en portion modspil fra forældrenes side, og strammere regler, ville være en fantastisk opskrift. Egentlig siger han bare at lidt mere kæft, trit og retning ville være skønt. Diskussion: Jeg er til dels enig med H.J, men generelt synes jeg ikke, at vi unge er uhøflige. I hvert fald ikke i forhold til det moderne samfund, som vi nu lever i. Men hvis man, som H.J gør, tager......

Words: 803 - Pages: 4

Kender Du Ikke Akkusativ

...1. De dumme unge i medierne Mange voksne undervurderer de unge Efter at have læst artiklen, vil jeg give Mathilde Hougaard Boesens fuldstændig ret i mange af de ting hun siger. Jeg synes personligt, at medierne udstiller unge mennesker som ”dumme” ved hjælp af underholdnings- og reality-programmer. Set ud fra mediernes synspunkt, kan jeg godt forstå, at de fremhæver ”dumme” ting i fjernsynet, da langt de fleste unge seere hellere vil se mennesker dumme sig på en fjollet og mærkelig måde, og se at mennesker har nogle atypiske personligheder og beder om opmærksomhed på forskellige måder, hvilket mange unge kan relatere til sig selv og måske afspejle sit liv med eller måske sin hverdag. De fleste unge kender til mange af de ting, de ser i fjernsynet som medierne sender, men alle unge bliver ikke påvirket i samme grad. Det er samtidig heller ikke de unges skyld, at de er som de er.Hvis vi ser tilbage i tiden kan vi se, hvor meget livet, kulturen, traditionerne, normer og værdierne har rykket sig samt ændret sig fuldstændigt. Kulturen er ikke den samme som før takket være teknologien. Familieforholdene er ikke de samme som før, fordi man ikke har fastholdt kulturen, normer og værdierne. De unge har fået flere rettigheder og muligheder i livet, de har større mulighed for at ytre sig og dette gælder allerede fra en tidlig alder. Alt bliver serveret på guldfade takket være teknologien – telefonerne (især smartphones) har overtaget os, fordi alt hvad vi foretager, sker via......

Words: 686 - Pages: 3

Dansk Her Og Nu

...Ung nu Ungdommen ser mange problemer i deres liv. Der er problemer med selvværdet, problemer på hjemmefronten, problemer med penge og problemer med at færdes i rigtige kontra forkerte miljøer. Penge stresser, det vil sige at det er vigtigt for den unge at kunne købe de rigtige ting og deltage i meget forskelligt. Er dette ikke muligt, er muligheden for mobning og/eller udelukkelse stor. Selvværdet for de unge er meget skrøbeligt, og det får nemt et knæk. Problemerne i hjemmet kan være uenighed med forældre og/eller søskende, skænderier mellem forældrene og i nogle tilfælde fysisk eller psykisk overgreb på de unge. En anden ting som både kan give problemer, men også blive født af problemer er, hvis de unge færdes i forkerte eller direkte farlige kredse. Jeg mener at det at være ung i dag, både er fyldt med muligheder, udfordringer og problemer. Jeg synes at fritiden er en meget vigtig del af mit liv, det er her jeg kan blomstre og være mig selv. Jeg kan her tanke op til at modstå problemer og udfordringer. I forhold til at jeg nu er begyndt på gymnasiet, synes jeg helt klart at meget af min dyrebare fritid er blevet frarøvet mig. Man skal være flere timer i skolen, og der skal bruges mange flere timer på lektier når man kommer hjem igen. Samtidigt har jeg også et arbejde der skal passes, men dette kan ofte være sindssygt svært. Jeg synes jeg mødes af mange krav, fra både skole, hjem, arbejde og vennekreds. Derfor føler mig ofte stresset, nu mere end nogensinde før. Jeg......

Words: 327 - Pages: 2

Unges Sprog

...Unges sprog Før i tiden snakkede børn og unge ordentligt til sine forældre, men i dag er unges sprog ikke kun grimt, men forvirrende og helt hen i hegnet. Børn helt nede fra 12 års alderen snakker grimt og råber af sine forældre fordi det åbenbart er sådan unge snakker til hinanden og børn i en meget und alder snakker generelt grimt, fordi de ikke ved bedre. Men hvordan kan det være at børn og unge snakker så vulgært, i dag og er fremtidens danske sprog, virkelig så grimt? Det er hvad Ulrik Høy har skrevet et Uddrag om i Weekendavisen den 11. januar 2008. Børn og unges sprog i dag er meget anderledes end hvad det har været før i tiden og det udvikler sig mere og mere. Børnene starter i en meget tidlig alder med at snakke grimt til sine forældre, venner og selv til deres lærer og sådan burde det ikke være. Unges sprog udvikler sig kun, på forskellige måder som deres måde at snakke på. De snakker slang, finder på nye ord og udtryk i stedet for at bruge dem der findes i forvejen og alligevel giver de igen mening. Mange børn og unge får det grimme sprog fra andre folk, som højst sandsynligt nok påvirker dem uden de ved det, for hvis børn hører voksne snakke grimt eller bande, så tror de jo at de også godt må sige det nu hvor de gør det. ”Et par ældre passagerer ser op og ser ned igen. De ved besked. De ved, at hvis de beder den unge mand skrue ned eller sætte sig et andet sted, så lægger de sig ud med ham. De får et beskidt svar, i bedste fald. De risikerer et sammenstød,......

Words: 915 - Pages: 4

Kvindeidealer

...på sig selv i butikkernes vinduer. Hun er bevidst om, at hun ser godt ud. Efterfølgende sidder hun hjemme i hendes fløjlssofa, som er det eneste møbel hun har købt efter hun bliver gift. Hende og børnene har været i bad, nu er børnene puttet og hun sidder og læser mens hun drikker te, senere portvin. Hun sidder og tænker på, hvordan hun kan blive det perfekte menneske og kommer så i tanke om Peter, som hun håber på vil dukke op. Da han ikke gør, ender hun med at drikke al portvinen og falder så i søvn. Hun finder trøst i meningsløse køb for at kunne udfylde tomrummet. Hun finder undskyldningerne/årsagerne hos sig selv (Peter vil ikke have hende fordi hun er tyk og ikke har været i bad) De gamle møbler symbolisere hendes gamle parforhold. (det er hellere ikke blevet som hun har regnet med) Digtet er et godt eksempel på genrefænomenet ”bekendelselitteratur”, som startede i 70’erne, hvor kvinder erklærede kønskamp ved at skrive om deres egne erfaringer med kvindeundertrykkelse. Det var ikke længere være skamfuldt at skrive om personlige tanker og følelser. Diget foregår i 70’erne, som i høj grad var et vigtig årti for kvindeligheden i Danmark. Kønsroller og ligestilling er ikke et udsædvanligt emne for Vita Andersens digte. I digtet ”Det smukke rum” fra samme digtsamling, møder vi endnu en undertrykt kvinde, hvor mandens dominans har givet hende en psykisk ustabilitet....

Words: 286 - Pages: 2

The Hurt Man

...starter Malene Lei Raben med at fortælle hvordan danske medier har valgt at ignorerer begrebet og på den måde fremvise hvor lidt konkurrence plaget det danske samfund anno 2011. den eftertragtede tigermor Amy Chuas, har tydeligvis vakt stor interesse fra det vestlige samfund når det kommer til børneopdragelse i en konkurrencepræget verden. Der bliver skrevet om hvordan den vestlige ungdom bruger mere tid på deres venner, samt computer og andre måder at spilde tiden på, ting som de unge ikke får noget ud af ifølge Amy Chuas. Men på trods af at det alt sammen lyder meget koldt og kynisk ser det hvert fald ud til at virke hvis man altså går efter de unges færdigheder. Hele tigermor metoden stiller igen spørgsmålstegn ved om det er den rigtig måde at behandle sine børn og kollegaer på, en måske meget hård og kold måde at behandle folk på men det virker åbenbart meget positivt på nogle mennesker. Dermed siger jeg ikke at jeg er enig i den måde Amy Chuas og resten af Asien håndtere deres børn og unge på, det kan godt være at de scorer de højeste karakterer i skolen angående læsning og skrivning, men der er trods alt mere i livet end det som for eksempel at nyde sin barndom og kunne tåle et nederlag engang imellem, ingen kan klare at være nummer et både i skolen og foran klaveret uden at tage sig til hoved engang imellem. Man må også huske på at der er kæmpe forskel på fx Danmark og Kina. Den vestlige verden kan ikke regne med at det vil få samme effekt hvis enhver familie......

Words: 780 - Pages: 4

Matematik Rapport Statestik

...grupperet statisk oftere nemmere at arbejde med, da man har mere overskud over tallene. Under grupperet skal man bare altid tage hensyn til at der kan være upræcished. Altså bruges grupperet statisk kun til, hvis der er mange observationer. Når man læser statistiske målinger, skal man være opmærksom på, om målingerne er angivet i korrekte enheder. F.eks. hvis du har at gøre med længder, om det er i meter, centimeter, eller kilometer. Hvis enheden ikke står korrekt, kan det give et forkert indblik på målingen. 1) Kritiske spørgsmål til undersøgelsen om kræft: Hvordan skal man kunne forhindre kræft, ved hjælp af ægteskab, eller parforholde? Hvad hvis man er ulykkelig i sig parforhold, vil det så stadig mindske risikoen for at få kræft? Hvis det har noget at gøre med at man er lykkelig i parforhold, kan det så også mindske risikoen hvis man er lykkelig alene? 2) Kritiske spørgsmål til undersøgelsen om kost tilskud Kan vi være sikre på at folk der har deltaget, har svaret ærligt? Kan det være en form for psykisk virkning ved at få kosttilskud? Kan firmaet have fusket med resultaterne for at få god omtale?...

Words: 1253 - Pages: 6

Youngdon

...Onde situationer: Fra eksperiment til virkelighed Af Jens Lenler bragt i Politiken den 17.5.2005 For 33 år siden foretog en amerikansk psykolog et eksperiment, som på seks dage forvandlede unge studerende til sadistiske monstre. Efter hans mening giver eksperimentet et svar på, hvorfor alting gik så galt i Abu Ghraib-fængslet i Irak. En historie om bødlen i os alle begynder i august 1971, i en kælder under Stanford University i Californien, hvor psykologen Philip Zimbardo overvåger sit eksperiment fra et kikhul i en skillevæg. Han skimter en smal og dunkel korridor uden vinduer. Tre fangevogtere patruljerer i kakibrune uniformer. De bærer hver en fløjte, en politistav og store solbriller med refleksglas. Sceneriet er en tro kopi af et fængsel. Døre med ståltremmer forsegler tre små celler, hvor i alt ni fanger kan ligge på feltsenge. Mændene er iført tynde, kjolelignende bomuldskitler, der når dem til midt på låret. Under stoffet er de nøgne, og på fødderne bærer de gummisandaler. En jernkæde klemmer om deres ene ankel. De kostumeprægede uniformer var det eneste, der skilte de unge amerikanere, da eksperimentet gik i gang. Det har kun varet i en håndfuld døgn. Men hvilke døgn. Philip Zimbardo havde ikke i sin vildeste forskerfantasi forudset, hvordan begivenhederne ville udvikle sig. For i det kunstige fængsel klæder fangevogterne deres fanger nøgne. De tvinger dem til at rense lokummer med de bare næver, hoppe englehop med flagrende kønsorganer og råbe......

Words: 1834 - Pages: 8

Su Reformen

...overbelastede unge mennesker, der ikke er velvidende om, hvorvidt de er klar til at tage sin eksamen. Den ”forvirrede” del af ungdommen. Den nye SU-reform tvinger og presser nærmest de unge ud i at forhaste sig i stedet for at omfavne varsomme forholdsregler i forhold til sig selv og tage det i et trygt og sikkert tempo – sit eget. Regeringens forslag om den nye SU-reform bygger primært på nedskæringer og besparelser inden for Uddannelsesrådet. Hvor er de forslag, der skal støtte hårdramte unge med forværrede økonomiforhold til at få bedre vilkår? Ét ud af de 8 forslag som regeringen fremstillede var, at man maksimalt må udsætte sin uddannelse i 6 måneder – fremfor de 12 måneder som den nuværende forsinkelsestid var baseret på, ellers vil man miste sin SU støtte- og udbetaling. Dette er en forsømmelse af de problemprægede unge, og en kollektiv afstraffelse af hele landets unge befolkning. Jeg er forsikret om, at et frafald af den pågældende SU vil medføre et mindre fokus på studierne og mere fokus på den enkelte unges arbejdsplads. Man vil være nødsaget til at arbejde mere og mere for at have råd til trivielle hverdagsting – for at have råd til at leve sit liv. Ens arbejdsplads, hvis man er i besiddelse af en, vil kræve mere og mere tid og det vil ende med, at man får mindre og mindre tid til lektier, eksamensforberedelser og hjemmeopgaver. De øgede timer og det øgede fokus på unges arbejdspladser vil medføre flere forsinkelser på studierne. Regeringens ønske om, at de unge......

Words: 756 - Pages: 4

Generation X-Factor

...Unges selviscenesættelse Generation X-factor Artikel: http://www.information.dk/307368 Velkommen til en verden fyldt med talent og succes. Velkommen til de sociale medier. Stedet hvor ALLE unge søger anerkendelse og bekræftelse gennem deres selviscenesættelse. Sådan lyder meget af kritikken af tendensen inden for sociale medier såsom Facebook og Instagram. Men i en artikel af Malene Charlotte Larsen (Information 04.04.12) forsøger hun at sætte spørgsmålstegn ved denne generalisering af den unge generation som overfladiske. Det kan selvfølgelig ikke afvises, at sociale medier på flere måder minder om ét stort X-factorshow med folks opstillede billeder og opdateringer, der forsøger at overbevise profilens seere om, at de kigger på den helt store vinder af showet. Showet til social succes. Så langt så godt. Men hvor er de unge mennesker, der ikke har lyst til at være en del af det show og ikke dyrker at opnå flere hundrede likes om ugen? Eksisterer de ikke? Jo, det gør de. De er sjovt nok bare ikke så synlige og forsvinder i det store billede til fordel for de der råber højest. Malene Charlotte Larsen understreger, at vi unges måde at bruge sociale medier på ikke skal skæres over én kamp bare fordi vi er født inden for samme årrække. For selvom jeg er en del af denne selviscenesættende generation, har en Facebook-profil, liker profilbilleder og opdateringer i ny og næ, så gør det mig ikke til én af de selviscenesættende unge, der bliver tegnet et billede af i...

Words: 561 - Pages: 3

Bad Tv

...’Kongerne af Marielyst’ er til fest på deres stamdiskotek. Foto: PR, Illustration: Linda Frøkjær Unge: Vi er trætte af lorte-tv Jeg gider ikke uddannes i sexstillinger DE SENESTE år har vi oplevet et sandt bombardement af realityprogrammer, som står i kø for at overgå hinanden i den totale ydmygelse af de respektive deltagere i håbet om et øget seertal. Seneste program i rækken er ’Kongerne af Marielyst’, som handler om … ja det tror jeg ikke engang, at deltagerne selv ved. DISSE PROGRAMMER har i høj grad rykket grænserne for, hvad man kan tillade sig på tv, og det er efterhånden mere reglen end undtagelsen, at unge dyrker sex i realityprogrammerne. Programmerne har generelt været med TAREK til at skabe en helt ny kultur HUSSEIN blandt unge, hvor pornofiSTUDENT, 19 ÅR ceringen har taget til, og det traditionelle kvindeideal er blevet nedbrudt. På mange måder en moderne form for kvindeundertrykkelse, hvor kvinden udelukkende kommer til at fremstå som et sexobjekt. På samme tid er disse programmer også med til at legitimere de unges ansvarsløse forhold til alkohol og sex. Jeg er ganske enkelt træt af, at disse programmer får så meget tid på sendefladen og derudover giver et indtryk af, at hele vores generation opfører sig lige så uansvarligt. Det værste er, at medierne og producerne fuldstændig fralægger sig alt ansvar og henfalder til det klassiske argument om, at de blot følger de unge og laver en form for dokumentar af virkeligheden. Nu har selv DR 1 under dække af public......

Words: 1769 - Pages: 8

Dont Know

...skal være sammensat af pædagoger og tidligere mobbeofre, så den rette forståelse af følelse og psyke som den mobbede oplever, bliver guidet og hjulpet den rigtige vej. Ved at indsætte pædagoger, sørger man for at den unge får den rigtige forståelse og bliver taget seriøs, ved at pædagogen har en autoritet. Dette skal give den unge en følelse af, at der kan gøres en forskel, og pædagogen, vil også være i stand til at tage fat i skolen, og ved nødvendighed tage fat i socialrådgiver, og informere om situationen. Der bliver altså taget fat i sagens kerne. Der skal inddrages tidligere mobbeofre i samtalerne, så den unge ikke føler sig alene i situationen, og uforstået. Personen skal også være med for at være sparingspartner for pædagogen. Ungdomsskolen, skal have et hold som henvender sig direkte til mobbeofre på nuværende tidspunkt. Sammensætningen af et hold med 5-10 mobbeofre i omkring samme alder, så ingen konflikter opstår, der skal tage udgangspunkt i at de unge får delt episoder, som har påvirket og fyldt meget i deres liv. Det er meget vigtigt for os, at alle unge har det godt, og vi tror på at unge har større appetit på livet og får lysten til at deltage aktivt i samfundet, fordi samfundet har vist omsorg for den unge. Investeringen i at hjælpe den unge, har været en stor og god gevinst for samfundet. Da landet får en samfundsborger der tager ansvar....

Words: 319 - Pages: 2