TræNingsprojekt

In: Science

Submitted By majsgaard
Words 503
Pages 3
Jesu virke starter…

Lukas 3,21-22

Jesu dåb

v21 Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt, og mens han bad, at himlen åbnedes v22 og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due; og der lød en røst fra himlen: »Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!«

Lukas 4,1-22

Jesu fristelse i ørkenen

v1 Jesus vendte tilbage fra Jordan fyldt af Helligånden, og ført af Ånden var han ude i ørkenen v2 i fyrre dage og blev fristet af Djævelen. Han spiste ikke noget i de dage, og da de var gået, led han sult. v3 Da sagde Djævelen til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig til stenen her, at den skal blive til brød.« v4 Men Jesus svarede ham: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene.‹ « v5 Så førte Djævelen ham højt op og viste ham i ét nu alle jordens riger v6 og sagde til ham: »Dig vil jeg give al denne magt og herlighed, for den er overgivet til mig, og jeg giver den, til hvem jeg vil. v7 Hvis du altså tilbeder mig, skal alt dette være dit.« v8 Men Jesus svarede ham: »Der står skrevet: ›Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.‹ « v9 Derpå førte Djævelen ham til Jerusalem, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned herfra. v10 For der står skrevet: Han vil give sine engle befaling om at beskytte dig, v11 og: De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.« v12 Men Jesus svarede ham: »Der er sagt: ›Du må ikke udæske Herren din Gud.‹ « v13 Da Djævelen ikke havde mere at friste med, forlod han ham for en tid.

Jesus i Galilæa

v14 Og Jesus vendte i Åndens kraft tilbage til Galilæa, og rygtet om ham spredtes over hele egnen. v15 Han underviste i deres synagoger og blev berømmet af alle.

Jesus i Nazarets synagoge

v16 Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset…...

Similar Documents

Signes Verden

...eleverne har tilegnet sig om træning og testning i løbet af 1. og 2.g. Eleverne skal med andre ord igennem Træningsprojektet gerne opleve, at de selv er i stand til at planlægge og gennemføre et træningsprogram. En erfaring, som eleverne også vil kunne bruge efter tiden på gymnasiet. Herefter bruges de efterfølgende uger til at gennemføre programmet. I løbet af disse uger fører eleverne en træningslogbog over forløbet af deres Træningsprojekt, der dels beskriver træningsmængde og lignende, dels fortæller om oplevelsen af træningsprogrammet. Evaluering Ved udgangen af forløbet evaluerer eleverne forløbet af deres Træningsprojekt. (sidste side). Evalueringen kan indeholde f.eks.; hvad målet for projektet har været, hvordan det har været at gennemføre det og endelig, om det skitserede mål er blevet opnået. Testning Det skal bemærkes, at for at kunne afprøve effekten af Træningsprojektet og efterfølgende evaluere det, indledes og afsluttes forløbet med en konditionstest. Litteratur og links: I forbindelse med udformningen af dit eget Træningsprojekt kan du finde inspiration i nedenstående litteratur og på følgende hjemmesider. Idræt C – teori og praksis, kap. 10 Kapitel om planlægning, gennemførelse og evaluering af Træningsprojektet http://www.emu.dk/gym/fag/id/inspiration/traeningsprojekt.html Hjemmeside med inspiration til planlægning af Træningsprojektet http://www.dr.dk/Motion/forside.htm Lav dit eget Træningsprogram på DR’s sider om......

Words: 1535 - Pages: 7

Idrætsprojekt

...Træningsprojekt 3.g Indledning I dette projekt vil jeg lægge fokus på at få trænet mine lige mavemuskler (Rectus abdominis) og skrå mavemuskler (Obliquus externu) ved hjælp af forskellige former for kondition - og muskeltræning. Jeg vil lave et skema der kan vise min udvikling og hvordan jeg har trænet gennem 8 uger. Mit udgangspunkt inden træningsprojektet er en mave uden fremtædende muskler og en anelse fedt på den nederste del af maven. Jeg ønsker derfor opstramning og få øget min styrke. Teori De ligee mavemuskler Også kaldet rectus abdominis, som faktisk er betydningen for alle de lige mavemuskler.. Disse mavemuskler er dem man normalt forbinder med den såkaldte ’’sixpack’’. De lige mavemuskler er delt op med linea alba, som er linjen ned gennem maven, som alle mennesker har alt efter hvor stort et fedtlag der befinder sig uden på musklerne. En myte omkring de lige mavemuskler er at man kan dele dem op og træne dem seperat. Man ikke kan træne sine ’’nedre’’ eller ’’øvre’’ lige mavemuskler, da de lige mavemuskler er en stor muskel der lider lige meget belastning når du træner dem. Disse musklers funktion er at forkorte afstanden mellem brystkassen og hoften. De skrå mavemuskler Også kaldet Obliquus externu, og disse muskler befinder sig lige under huden og de bevæger sig ned med hoften. Har samme funktion som de lige mavemuskler, men på grund af disse musklers skrå placering kan de lave rotation i rygsøjlen og de arbejder når mennesket bøjer sig til siden...

Words: 1730 - Pages: 7

Træningsprojekt I Idræt

...Træningsprojekt Cooper-test og benpres Træningsprojektet gik ud på at vi skulle se hvor stor en forbedring vi kunne præstere gennem træning. Vi havde 7 uger til at træne mellem den første og anden test. Vores træning skulle vi selv stå for og selv tilrettelægge så den var optimal til at forbedre vores anden test. Testene var en benpres-test som skulle visse dynamisk styrke og en Cooper-test som skulle vise vores evne til aerob arbejde. Resultaterne af første og anden test blev som følgende: Cooper 1: 2.020 m Benpres 1: 100 kg Cooper 2: 2.290 m Benpres 2: 220 kg %-vis forbedring i Cooper-testen; %-vis forbedring i benpres: 2.290 m -2.020 m = 270 m ( 220 kg – 100 kg = 120 kg ( 270 m / 2.020 m x 100 % = 13,4 % 120 kg / 220 kg x 100 % = 120 % Jeg havde egentlig håbet på at jeg kunne forbedre mit løb til 2.500 m, hvilket måske også var at sætte det til en ret stor forbedring, mens jeg havde regnet med at jeg kun ville kunne lave en forbedring på 20 kg i benpres. Dog er resultatet af benpressen ikke meget værd, da de to tests er taget på to forskellige maskiner, hvor den første maskine havde et max på 100 kg, og jeg derfor ikke kan vide hvor meget mere jeg ville have kunne tage ved den første test. Dog må det formodes at jeg ville have været i stand til at tage noget mere end 100 kg, da en forbedring på 120 kg på kun 7 uger må ses som næsten umuligt, især når jeg ikke har trænet så voldsomt meget ben. Ud fra mine to testresultater i mine Cooper-tester......

Words: 3281 - Pages: 14