Sssde

In: Historical Events

Submitted By t89t89
Words 5887
Pages 24
Ioana Pârvulescu

Reclama \n belle époque

D I L E M A T E C A l A P R I L I E 2 012

DOSAR
Pentru genera]ia mea, reclama are gustul fructului oprit. Dac` \n anii ’60 ai secolului trecut tot mai vedeai c\te o publicitate, de preferin]` cubanez`, Havana Club sau Kuba libre, mai t\rziu, p\n` \n 1990, gazetele comuniste [i anemicele programe de televiziune n-au mai permis jocul primejdios al reclamei. Primejdios pentru c` refuz` t`v`lugul care niveleaz` tot ce ar putea ie[i \n eviden]` [i aduce aminte de comer]ul liber, de omul liber, de proprietatea privat`, de trecutul prohibit. Belle époque este felia de timp care inoveaz` cel mai mult \n privin]a reclamei, devenind astfel un reper \n evolu]ia acesteia. Dar, dincolo de valoarea ei istoric`, reclama con]ine poezie [i destin. Am scris \n mai multe r\nduri pe aceast` tem`: \n cartea despre Prejudec`]ile literare, \n
România literar`, \n Dilema, iar recent am avut o conferin]` despre reclamele evreie[ti \n belle époque [i interbelic, la Universitatea din Ierusalim. Paginile care urmeaz` profit` c\nd [i c\nd de pe urma acestor mai vechi preocup`ri [i, pornind de la comer], ajung la literatur`. Poezia [i proza au numai de c\[tigat de pe urma reclamei.

Epoc` (a noastr`):
S` tuni [i s` fulgeri \mpotriva ei.
S` te pl\ngi c` nu-i poetic`.
S-o nume[ti epoc` de tranzi]ie, decadent`. (Flaubert, Dic]ionarul ideilor primite de-a gata)

Cu minte deschis` [i spirit scormonitor, sensibil la noutate mai mult ca oric\nd \nainte, omul din belle époque are deja at\t [tiin]a, c\t [i con[tiin]a reclamei. Publicitatea p`trunde \n via]a lui pe spinarea ziarelor, asemenea co]ofenei care circul` victorioas` pe spinarea bivolului. Ia na[tere astfel o rela]ie de simbioz` tipic`: reclama se pl`te[te, gazetele tr`iesc de pe urma ei [i, pe de alt` parte, gazetele asigur` dinamismul c\[tig`tor al reclamei. Cu c\t s\nt…...

Similar Documents