Nhjghg

In: English and Literature

Submitted By marius1991
Words 295
Pages 2
Demers didactic | Etapa | Activitatea profesorului | Activitatea elevilor | Metode și timp | Evocare | Profesorul salută elevii, notează absențele în catalog. Verifică tema pentru acasă. Se propune elevilor să numească acțiunile pe care le-au efectuat astăzi. Apoi să scrie cu unele din ele 6 enunțuri. | Elevii salută profesorul și pregătesc cele necesare pentru oră. Prezintă tema de acasă Elevii realizează însărcinarea. Se discută cîteva variante. | Conversația; 13 minuteExercițiul5 minute | Realizare a sensului | Se propune apoi, integrarea în cadrul propozițiilor a verbelor propuse:explicam, rezolvasem, descoperii, am clasificat, voi analiza, am să proiectez, aș fi ilustrat, să produc, etc. Se discută apoi modul și timpul verbal.Se realizează, împreună cu elevii completarea tabelului de la ex. 6, p. 74 (completarea elementele care lipsesc, ținînd seama de relația acțiune-rezultat)Se propune identificare verbele de mișcare din balada Pașa Hassan de G. Coșbuc, apoi se completează tabelul prin +/ -, în funcție de trăsăturile definitorii ale verbului respectiv : 1. mișcare orientată 2. viteză 3. efort | Elevii întegraeză respectivele verbe în cadrul enunțurilor, apoi discută timpul și modul din care acestea fac parte. Se discută și conjugarea verbelor.Elevii completează elementele care lipsesc din cadrul tabelului, apoi comentează relația dintre cele două colonițe.Elevii realizează respective însărcinare, apoi comentează rezultatele obținute. | Exercițiul8 minuteExercițiu 3 minuteExercițiu de identificare6 minute | Reflecție | Se propune conjugarea verbului a bănui la prezent și perfect simplu | Doi elevi conjugă la tablă, restul conjugă independent în caiete. Se discută neclaritățile. | Conjugare5 minute | Extindere | Profesorul recapitulează cele mai importante momente ale orei, insistînd asupra momentelor de subiect esențiale. Tema pentru…...

Similar Documents