Hello

In: Historical Events

Submitted By ahmedjackpot
Words 950
Pages 4
Noter:

Enevældens tidsalder
1650 – 1750 * Standsning af renæssances økonomiske svingninger, tiden præget af økonomisk stagnation * stadig væk statisk landbrugssamfund. * 80% fæstebønder. * Jorden ejedes af kongen, adel og i katolske lande også af gejstlige. * Holland & England, anderledes, økonomisk udvikling, førte frem til industriel revolution, aldrig endevælde. (grund: kæmpe velhavende købmandsklasse) Fransk enevælde. * Frankrig, næst største land, splittet i mange provinser, sprog, retsregler, kristne religioner. * første minister, kardinal Richelieu, styrke centralmagten, valgt af Ludvig 13. * Ludvig 14.(solkongen) overtog i en ung alder den politiske ledelse efter sin fars død. * Den endevældige konge, vedtog love, udskrev skatter, afsagde domme og første krig, uden samtykke med nogen. * Regerings mål, forstærke statsmagten(kongen). * Frankrig blev styret fra hovedstaden paris med hård hånd, og retning af moderne enhedsstat(datidens hjælpemidler var ikke så udviklede, så det var svært at have enevælde) * Kongen valgte embedsmænd, som skulle overvåge lokaladministrationen adelen fik ikke lov at lave befæstede gårde, og selvtægt var forbudt, samt kamp mellem adelige gårde. * Statslønnede embedmænd sørgede for at der komme skattekroner til kongen, adel havde før hen sørget for at mange af pengene kom i egen lomme. * Gejstelige skulle ikke betale skat, men derimod give “frivillige gaver” * Ludvig 14. finansminister søgte at fremme produktion og handel ved statsindgreb. * Den katolske Ludvig 14. ophævede religionsfrihedem, fordi protestanterne kunne være en fare for det franske enevælde, (enkelte mente de stod i ledtog med andre lande). * Tusinde ikke katolske flygtede ud af landet

Enevælden magtgrundlag * stor hær, udvidet fra 30.000 til 300.000 mænd * hemmeligt politi,…...

Similar Documents

Hello

...Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you? Hello how are you?...

Words: 1513 - Pages: 7

Hello

...Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello......

Words: 1240 - Pages: 5

Hello

...Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello ......

Words: 298 - Pages: 2

Hello

...Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello......

Words: 360 - Pages: 2

Hello

...Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hel......

Words: 361 - Pages: 2

Hello

...Hey hi hello First use Hello, with that spelling, was used in publications as early as 1833. These include an 1833 American book called The Sketches and Eccentricities of Col. David Crockett, of West Tennessee,[2] which was reprinted that same year in The London Literary Gazette.[3] The word was extensively used in literature by the 1860s.[4] Etymology According to the Oxford English Dictionary, hello is an alteration of hallo, hollo,[5] which came from Old High German "halâ, holâ, emphatic imperative of halôn, holôn to fetch, used especially in hailing a ferryman."[6] It also connects the development of hello to the influence of an earlier form, holla, whose origin is in the French holà (roughly, 'whoa there!', from French là 'there').[7] As in addition to hello, halloo,[8] hallo, hollo, hullo and (rarely) hillo also exist as variants or related words, the word can be spelt using any of all five vowels.[citation needed] Telephone The use of hello as a telephone greeting has been credited to Thomas Edison; according to one source, he expressed his surprise with a misheard Hullo.[9] Alexander Graham Bell initially used Ahoy (as used on ships) as a telephone greeting.[10][11] However, in 1877, Edison wrote to T.B.A. David, the president of the Central District and Printing Telegraph Company of Pittsburgh: Friend David, I do not think we shall need a call bell as Hello! can be heard 10 to 20 feet away. What you think? Edison - P.S. first cost of sender & receiver......

Words: 288 - Pages: 2

Hello

...Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hell......

Words: 333 - Pages: 2

Hello

...Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello Hel Hello Hello......

Words: 384 - Pages: 2

Hello

...Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world Hello world......

Words: 290 - Pages: 2

Hello

...Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello......

Words: 667 - Pages: 3

Hello

...hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello......

Words: 260 - Pages: 2

Hello

...Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello hello Hello...

Words: 306 - Pages: 2

Hello

...Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello hello Hello hello hello hello......

Words: 308 - Pages: 2

Hello

...Hello. Skdjfhkd skjedfhwkeihf weijfo iej r oliejr oihe o ljfoijwefwlejhflkhl ksdhjfohefl f f f f f ff f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f Jkhgfaegiu 2cpujr v Ri p3r v43ri pvo4t rvip4ujtoih4oithj ovi4tujh3oi4ujt v 4ihrjoi4jh tvoi43thuo4utjhoi4ujtroi rijgf lq I qo3i4ht oq 34 43rj34 tqj4toi4jflajernolifj 4 rtqlerjq rt q4t Qiuwh3r jriejn rjroemn eojr eorj jf ek iej eojf oiej p u32rj q erj vnurunfumql v ijrfnid r r r r r r r r r r rr Rhqikh4r rjh r 3 rrjru the the the the the the th e e beb ebe be be be be be be gebe bebe eb ebeb c ehy vjbnfbn kqwheruh werbkqer43r\\\\ Thast is all she wrote . Sejhkjehf c rhfieu oihef Just writin ghtis gortri vhjr hqrkth ijto3ihjt Hrfiuhrtnufjrtui frjfurn fhfurnvir fhello hello heloo hello hello hello hello Ejhue r r rh curnfur rjru rthe thet the the the theht eht a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a...

Words: 252 - Pages: 2

Hello

...Hello, it's me I was wondering if after all these years you'd like to meet To go over everything They say that time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be When we were younger and free I've forgotten how it felt before the world fell at our feet There's such a difference between us And a million miles Hello from the other side I must've called a thousand times To tell you I'm sorry for everything that I've done But when I call you never seem to be home Hello from the outside At least I can say that I've tried To tell you I'm sorry for breaking your heart But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart Anymore Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry I hope that you're well Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us Are running out of time So hello from the other side I must've called a thousand times To tell you I'm sorry for everything that I've done But when I call you never seem to be home Hello from the outside At least I can say that I've tried To tell you I'm sorry for breaking your heart But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart Anymore, ooooohh Anymore, ooooohh Anymore, ooooohh Anymore, anymore Hello from the other side I must've called a thousand times To tell you I'm sorry......

Words: 319 - Pages: 2