Harrase

In: English and Literature

Submitted By mousleh
Words 424
Pages 2
Kasse 1. Dåben,nadver, konfimation. Jerusalem det hellige land og sakramenter
Kasse 2 : bøn, salmer, fadervor
Kassen3: biblen, de 10 bud, bjærgprædiken, opstandelsen
Kasse4: trosbekendelsen,
Kasse 5 : næstekærlighed, du må ikke dræbe mennesker, slør,
Kasse 6 :folkekirken har en sammenhæng mellem statens indsigt på rigtigt of forkert.
7: Korset, kirker, Jerusalem, og alle de steder kristne mente at der var stor helgen kraft, som forskellige kirker rundt omkring i verden.

Hele teksten handler i bund og grund om kærlighed og fælleskab, hvor et godt fælleskab ikke kan finde sted, uden kærligheden er der.

Øje for øje og tand for tand, linje 12,13,14 her skal man give for at få, og få for at give, tages der noget fra dig så tager du det igen. 17 her kan man tydeligt se, en splittelse, hvor der siges, at det gamle testamente er ikke som det nye, og jesus er bedre end de andre profeter der har været før, han er trodsalt guds søn.

18/19 Man skal passe på med hvad man gør, for når du først angiver din ven med et kys, så er man ikke længer venner, men måske mere brødre relateret. Man bliver tættere, måske noget lignende en familie, og familie svigter man ikke, og man lyver ikke og forråder ikke familie.

19/20/21 Loyalitet betyder meget, man forråder ikke sine venner og familie, og hvis dette sker, skal man nok regne med, at der ikke går lang tid, så er venskabet definitivt ødelagt.

26/27 Jesus viser de kristne hvordan man ikke skal undlade de mest svækkede mennesker, det kan godt være de er ødelagte, nogle svindlere, løgnere, og utroværdige mennesker, men der er noget godt i alle mennesker, der skal bare det rette til for at de kan vise det frem.

30 Hvis i ser et nogen eller noget der har brug for hjælp så hjælp det, selvom det du skal ofre meget, og selvom man ved personen er fortabt i sit eget liv, dette vil man belønnes med.

31…...

Similar Documents