Forslag Nytt Kassesystem

In: Other Topics

Submitted By SEJANABR
Words 717
Pages 3
2.3 kommunikasjon/designprogram
- Logo
- Pay off
- Fargepalett
- Fotostil
- Typografi

4.0 bestillings, levering –og betalingssystem

4.1 Bestillings- / kassesystem
I Mu*Jo skal gjestene gjennomføre bestillingen sin selv på strategisk plasserte bestillingsskjermer. Vi benytter en nyutviklet løsning av STAS som kassesystem, der det er lagt vekt på god funksjonalitet i forhold til at det skal fungere godt som en selvbestillingsløsning. Løsningen er nettbasert, noen som gir gode muligheter for å utnytte potensialet som ligger i sosiale medier og muligheter for å være koblet opp til Mu*Jo sine sider fra andre lokasjoner enn restauranten.
Kasse / bestillingssystemet fungerer på følgende måte:

1. Ved godt synlig plakatering gjøres gjesten oppmerksom på at han/hun må bestille selv på en av de mange bestillingsskjermene. 2. Første skjermbilde er en delikat velkomstside der gjesten får valget mellom å gå rett til bestilling (gjelder for de som har bestilt tidligere) eller de kan velge en kort info om systemet og hvordan en skal bruke det. OBS: På alle sider vil det være lagt inn en synlig “Hjelp knapp”, som det er mulig å trykke på dersom en trenger hjelp til å komme videre i bestillingen. 3. Når gjesten er klar til å bestille vil han/hun bli oppfordret til å legge inn en egen profil med kontaktinformasjon i systemet. Det vil også være mulig å legge inn, og oppdatere, profilen sin via en side på internett. Ved å fortelle om fordeler og ved hjelp digital kommunikasjon og med gode deals skal vi påvirke våre gjester til å ønske å legge inn sin profil. Fordelen for kunden vil være: a)bestillingen vil gå raskere ettersom gjesten har lagt inn sine favoritter b)gjesten vil kunne legge inn evt allergier og systemet vil da automatisk slette de alle produkter som inneholder det gjesten er allergisk mot i bestillingsbilde når han/hun er pålogget c)gjesten…...

Similar Documents

Study of Education in the Telecommunication World in Spain

...AV INFORMATION FRAMTAGEN VID INTERVJUER MED GUEST SERVICE PERSONAL PÅ ERICSSONS UTBILDNINGSCENTRUM PÅ IRLAND ........................................ 29 4.2. ANALYS AV GUEST SERVICE PÅ ERICSSON EDUCATION EUROPE ............................................. 40 5. SLUTSATS ......................................................................................................................................................47 5.1. GENERELLA FÖRSLAG TILL KUNDVÅRDSFRÄMJANDE ÅTGÄRDER .......................................... 47 5.3 STÖDJANDE TJÄNSTER.............................................................................................................................. 49 5.4 UNDERLÄTTANDE TJÄNSTER .................................................................................................................. 51 5.5 UPPFÖLJNING AV REKOMMENDERADE KUNDVÅRDSAKTIVITETER ............................................ 52 5.6 REKOMMENDERAD UTBILDNING FÖR PERSONALEN I GUEST SERVICE PÅ EEE........................ 52 6. UPPFÖLJNING OCH FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER SAMT TANKAR OCH LÄRDOMAR ............................................................................................................................................................53 7. 8. FIGUR FÖRTECKNING...............................................................................................................................55 KÄLLFÖRTECKNING......

Words: 21075 - Pages: 85

Sssssssss

...dem emellan. 5. Affärsutveckling – integrationsmodulen (ca 4 sidor) Er uppgift är att föreslå en strategisk förändring som baseras på er analys av företaget. I detta avsnitt skall ni beskriva och förklara ert förslag samt argumentera för det genom att hänvisa till rapportens tidigare delar. Ni bör också diskutera vilka konsekvenserna av ert förslag blir för företagets finansiering, strategi och ekonomistyrning. 6. Slutsatser (ca 1 sida) Några avslutande kommentarer och reflektioner. 7. Referenslista En referenslista med korrekt format och information. Vad gäller innehållet i respektive modulavsnitt så kommer ni att få mer detaljerade instruktioner och stöd under kursens gång. Format Rapporten skall ha följande format (obligatoriskt!): * försättsblad med HKRs logotype, titel på caset, namn och e-postadresser till samtliga studenter i gruppen, inlämningsdatum. * marginaler: 2,5 cm (överkant, nederkant, vänster, höger) * typsnitt Times New Roman, 12 punkter * radavstånd 1,5 * undvik indrag i texten; använd istället blankrad vid nytt stycke. * max 20 sidor text + försättsblad, referenslista och appendix. Andra krav * Det är viktigt att det är balans mellan textens olika delar (se förslag till antal sidor ovan). * Flera externa källor skall användas och refereras till på ett korrekt sätt. * Referenser till kurslitteraturen skall tydligt framgå i texten. * Det är naturligtvis förbjudet att......

Words: 926 - Pages: 4

Board

...Legalistisk teori 8 3.2 Ressursbasert teori 9 3.3 Ressursavhengighets teori 11 3.4 Forventninger til teoriene 11 4 Metode 13 5 Resultat 16 5.1 Generell informasjon om styret og bruk av eksterne styremedlemmer 16 5.2 Eksterne styremedlemmers bakgrunn og kompensasjon 17 5.2.1 Bakgrunn 17 5.2.2 Kompensasjon 18 5.3 Styrets bidrag 18 5.3.1 Internt 18 5.3.2 Eksternt 19 5.4 Suksess faktorer 19 5.4.1 Visjon og planlegging 19 5.4.2 Mennesker 19 5.4.3 Teknologi 19 5.4.4 Ekspansjon 20 5.4.5 Kapitalsituasjon 20 5.4.6 Kunder 20 5.5 Styrets kjennetegn 20 6 Drøfting av resultater 21 6.1 Hypoteser 21 6.2 Selskapets milepæler 30 7 Konklusjon 33 7.1 Mulige forbedringer av studien og forslag til videre forskning 34 8 Litteraturliste 35 9 Vedleggsliste 35 Sammendrag Hensikten med denne oppgaven er å undersøke om det er en sammenheng mellom styresammensetning og suksess for IKT selskaper som har startet opp i 2005 og 2006 og har mottatt FoU-midler fra SkatteFUNN i 2007 og 2008. Vi har forsøkt å finne sammenhenger mellom styrets sammensetning og eventuell påvirkning dette har hatt på selskapets lønnsomhet og suksess forøvrig. Vi har valgt å drøfte problemstillingen i lys av tante (legalistisk)- og strategiteorier (ressursbasert og ressursavhengighet). Vi gjennomførte en kvantitativ undersøkelse med et spørreskjema som omhandlet generell informasjon om styremedlemmer, styrets sammensetning og hvilken måte......

Words: 9204 - Pages: 37

Skoleoppgae 3

...komplisert med tanke på teknologi og utviklingen av kunnskap. Heldigvis så har dagens generasjon vokst opp med den teknologien og er teknologisk smarte. Det vil koste mindre og vil også være mer effektivt å ansette en fersk person som har den teknologiske tankegangen og som er ny tenkte og tenker annerledes, istedenfor en eldre person som kanskje ikke er teknologisk smart, som har arbeidet innenfor bransjen over lenge tid. I et samfunn som konkurransen er så høy som det den er i dag, så må man alltid tenke nytt, og alltid være under konstant utvikling for å ikke falle tilbake. I ”psykologi i organisasjon og ledelse 4. utgave” kommer de med et godt eksempel på det nytenkende mellom en eldre og en ny- Yngre medarbeider. Eksemplet går ut på at den yngre personen ønsker å fremme bedriftens lønnsomhet med et nytt dataprogram, som kan løse postforsendelses problemene den har. Den eldre med arbeideren skjønner ikke hvorfor i all verden man skal bruke tid å energi på å lære seg noe så nytt å komplisert når den metoden han har brukt i alle år fungerer like fint enda. Dette tar mye opp at det kan være negativt med lang erfaring, at det setter en stopper for utviklingen av bedriften. I boken ”The ownership quotient” har de lagt veldig stort trykk på akkurat det med Skape Eierskap blant sine ansatte og kunder. Dette går ut på at de ansatte og kundene skal føle et eierskap til bedriften som gjør at de hele tiden har lyst til å fremme og utvikle bedriften så mye som mulig. Dette......

Words: 1904 - Pages: 8

Business

...dagens mål, och den ultralätta skon Flyknit racer som tillverkas på ett nytt miljövänligt sätt. En av de största orsaken till att nike vuxit och blivt så stort är förmågan att våga tänka nytt och ifrågasätta gamla rutiner. Mission statement * Core competencies: nike är ett stort innovativt företag med som tänker nytt och fräscht. När en stark relation byggs med kunderna är det viktigt att bibehålla denna. Föra att lyckas med detta måste man fortsätta utveckla allt man redan har, vilket kan ses som en risk om man jagar för snabbt framåt. Nikes mission ”To bring inspiration and innovation to every athlete in the world” CONSUMER AFFAIRS MISSION To represent the highest service standard within and beyond our industry, building loyal consumer relationships around the world. http://www.va.se/innovation/nike-varldens-mest-innovativa-foretag-478942 http://nikeinc.com/pages/history-heritage http://retailindustry.about.com/od/retailbestpractices/ig/Company-Mission-Statements/Nike-Company-Mission-Statement.htm http://www.marketingtechblog.com/product-branding/ vision: http://www.nikeresponsibility.com/report/content/chapter/targets-and-performance Core compencies: http://www.rhbus.com/en-sammanfattning-av-nike-foretaget.html Marketing and the mission statement Customer focus: Market scope: Guiding values: Core competencies: Nike är ett stort innovativt företag med som tänker nytt och fräscht. Nike lägger ner mycket tid på sina......

Words: 359 - Pages: 2

Nnnnn

...beror inte på rasism. Den här artikeln kommer att göra sitt till i statistiken. Det var också i början av 2011 som den metaspråkliga debatten om neger tog ny fart i pressen. Det handlade om en barnbok. "Ture Sventon stoppad", "Ture Sventon i Censurien", "Stoppa vansinnet - inte Sventon" och "Censur utplånar inte ord" löd några rubriker. Det började redan hösten 2010. Då bestämde barn- och ungdomsförlaget Rabén & Sjögren att ge ut Åke Holmbergs Ture Sventon i Paris på nytt. Holmbergs böcker om den läspande privatdetektiven som älskar "temlor" tillhör förlagets klassiker, och ges med jämna mellanrum ut i nya upplagor. Nu var det återigen dags för den fjärde delen i serien, den som handlar om hur Sventon ska hjälpa en amerikansk kvinna att reda ut ett fastighetsbedrägeri i Frankrike. Hon har blivit lurad på ett helt slott. I boken finns varken några flygande mattor eller temlor - Ture Sventon läspar inte ens. Däremot förekommer ett ord som redaktören på Rabén & Sjögren reagerade på när hon läste boken på nytt. - När redaktören gick igenom texten, och tog upp vad som stod där, var det ingen svår diskussion för oss. Det var självklart att ändra i texten, och det handlade inte om några stora ändringar, berättar Cecilia Nilson, publicistisk chef på Rabén & Sjögren. Men vi var inte alls beredda på en sådan reaktion! Vad redaktören upptäckte var att ordet neger förekom vid ett par tillfällen, och att några passager kunde upplevas som rasistiska. Om man ska vara petig......

Words: 21657 - Pages: 87

Communication Strategi for Kulturhostorisk Museum

...kulturhistoriske samlinger NorgesKreativeFagskole@2012 Av Ine Martine Lorentzen Sammendrag Denne oppgaven gikk ut lage en kampanje for å øke antall besøkende til ”De kulturhistoriske samlinger” på Bergen museum. Jeg har laget en mobilapplikasjon og en annonse. Hovedmålgruppen er barnefamilier i Bergen, hvor barna er i alderen 8-15 år. Barnefamilier er ofte på utkik etter nye opplevelser og ønsker å gjøre ting sammen som en familie. Et museum kan være appellerende til både voksne og barn om man benytter riktig markedsføring. Kampanje/konseptet jeg har kommet opp med heter ”Ukjent mann trenger navn”. Ideen springer ut i fra at den mannlige mumien på museet ikke har en identitet. Kampanjen oppfordrer kunden til å komme opp med et forslag til navn til mumien, samt besøke museet. Jeg påvirker målgruppen med ”Ukjent mann trenger navn”-dagen hvor man vil få vite hva mumienavnet blir, samt andre spennende aktiviteter og konkurranser. Samtidig bruker jeg kontrasten ”tegneseriemumie” – men på museet får du oppleve ekte mumier. Dette tror jeg er nysgjerrighetsvekkende for barn, da de mess sann synlig ikke har sett en mumie før. Jeg ønsker å få frem at man må komme til museet for å oppleve hva det har å by på, samt se ekte mumier. Jeg tror mumiene er det som appellerer til målgruppen i høyest grad. Samtidig kan det å fokusere og profilere på en spesifikk del av museet øke antall besøkende, som vil ha et ønske om å se hele museet når de er der. Jeg vil at forbrukeren skal......

Words: 4325 - Pages: 18

Axeon N.V Case Study

...kemikalie-industrin. Varje region har eget säljansvar och ledningen i varje land kan även bestämma sin egen produktionsmix, bolagen måste alltså inte sälja Axeons produkter utan kan på egen hand producera liknande produkter och sälja dessa. Detta ger dem en hög grad av decentralisering. Koncernen motiverar sina regionchefer till högre försäljning genom sitt bonussystem som belönar divisionscheferna efter “Divisional revenue growth” och “Economic Profit”. Problematisering Under uppmaning från Axeon att dotterbolagen gärna får utveckla produkter och bygga anläggningar har den brittiska managing directorn Ian Wallingford efter grundläggande undersökningar lagt fram förslaget om att bygga en fabrik för produktion av produkten AR-42. För att stötta sitt förslag har Mr. Wallingford genomfört en marknadsundersökning under sex månader som visade att efterfrågan på AR-42 är 400 ton per år och att byggnationen av fabriken skulle ge en ROI på 20 %. Dessa fakta får dock motstånd av det Nederländska huvudbolaget då marknadsavdelningen anser att de brittiska beräkningarna av den efterfrågan är för stor och orealistisk. Dessutom visar det sig att den Nederländska fabriken inte utnyttjas till full kapacitet och att det där skulle vara möjligt att producera tillräckligt för att mätta den brittiska marknaden, samtidigt som koncernen kan utnyttja stordriftsfördelar under produktionen vilket skulle gynna Axeon-koncernen som helhet. Mr. Wallingford har alltså följt bolagets uppmaningar till......

Words: 2093 - Pages: 9

Hehehehehe

...Nyregistrering Handelsbolag 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se 901 1 (4) Skicka till: Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Bolagsverket 851 81 Sundsvall 1. Kontaktperson i detta ärende Glöm inte att fylla i e-postadress och telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig. Kontaktpersonens förnamn och efternamn Företagsnamn Postadress Postnummer Postort E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 2. Företagsnamn Lämna gärna flera förslag och låt dem bli så olika som möjligt. Förslag nr 1 (Skriv alltid detta förslag när du betalar registreringsavgiften.) Förslag nr 2 Förslag nr 3 3. Företagets adress Postadress Postnummer Postort E-postadress Kommun Län 4. Verksamhet Precisera verksamheten till bransch. 5. Bolagsmän (delägare) Personnummer/organisationsnummer Folkbokförd i kommun Efternamn/för juridisk person skriv registrerat företagsnamn Samtliga förnamn Postadress Postnummer Postort Personnummer/organisationsnummer Folkbokförd i kommun Efternamn/för juridisk person skriv registrerat företagsnamn Samtliga förnamn Postadress Postnummer Postort Personnummer/organisationsnummer Bolagsverket 901 2013-09-16 Folkbokförd i kommun Efternamn/för juridisk person skriv registrerat företagsnamn Samtliga förnamn Postadress Postnummer Postort 2......

Words: 978 - Pages: 4

Student

...fremdrage forskellige sider og aspekter af den. Argumenter for og imod, inddrag forskellige betragtninger fx miljømæssige, medicinske eller politiske. Afslut gerne med en konklusion, hvis det er muligt. Besvarelsen skal vise dit faglige overblik og din evne til at sætte ukendt materiale i relation til kendte biologiske problemstillinger. Forklar: Forklaringen skal angive en eller flere årsager, årsagssammenhænge, mekanismer eller processer, der kan forklare det der spørges til. Anvend relevant teori og fagbegreber på de konkrete resultater, figurer eller oplysninger i opgaven. Besvarelsen skal vise din evne til at inddrage relevante faglige elementer i en given problemstilling. Forslag, giv forslag til: Et eller få udvalgte forslag er tilstrækkeligt. Giv en faglig begrundelse for dit eller dine forslag i et sådant omfang at tankegangen er klar. … forsøg/eksperiment. Besvarelsen kan indeholde en beskrivelse af et relevant eksperiment, en forsøgsopstilling, en metode eller dens princip. Overvej reglerne for godt forsøgsdesign. … hypotese. Opstil en hypotese der kan testes. Besvarelsen skal vise dine eksperimentelle kompetencer og din evne til at forstå biologiske problemstillinger. Inddrag: I besvarelsen skal du inddrage de figurer, data, citater og lignende der henvises til. Besvarelsen skal vise din evne til at sætte ukendt materiale i relation til kendte biologiske problemstillinger. Redegør, for: En redegørelse er en struktureret og fagligt begrundet......

Words: 945 - Pages: 4

Nothing

...Tidsmerke 1. Hvor 2. Hva driver d 3. Kjønn? 4. H 5. Om nei, på hvilket grunnla 6. Hvor nylig besøk 7. Hva påvirket forventningene di 8. 9. Hva mener du eventuelt ikke fungerte? 16. H 17. Har du noen andre kommentarer du føler er relevant å nevne om bedriften eller ditt besøk? 10. Har du forslag til tilta 11. Hvor stor sannsynlig 12. Hva er dine assosiasjoner til TusenFryd? 13. Hvem mener du denne Fornøyelsesparken 14. Hvis du 15. 08.11.2015 kl. 16.36.19 18-25 Student Kvinne Nei Liker ikke Fornøyelsesparker Mer enn 5 år siden 08.11.2015 kl. 16.39.21 18-25 Student Mann Ja I 2015 Tidligere erfaringer 4 Stor kødannelse kan være et problem på de mest attraktive attraksjonene. Vanskeligheter med å komme seg vekk fra køen hvis man befinner seg midt inne i den og angrer / vil ut. Lage "utganger" som ku 8 Glede, adrenalin, sukkerspinn, badeland Familier, ungdom mellom 14-20 år 4 4 Sykt store sukkerspinn ;-) 08.11.2015 kl. 16.39.43 18-25 Student Mann Ja 3-5 år siden Tidligere erfaringer 3 utvide hele shitten 9 morsomt, spennende barn og familier 3 3 08.11.2015 kl. 16.42.38 18-25 Student Kvinne Ja 3-5 år siden Tidligere erfaringer 4 Dyrt, dårlig dyr mat. Bedre matserveringen til 7 gøy for hele familien. unge mellom 12 og 18 med penger til inngang. 2 2 08.11.2015 kl. 16.43.57 18-25 Student Kvinne Ja Mer enn 5 år siden Anbefalinger av......

Words: 2208 - Pages: 9

Modernismen

... er modernisme? Modernisme er et samlebegrep for ei rekke ulike retninger og stilarter innenfor kunst, arkitektur, litteratur og musikk som har preget vestlig kultur fra rundt år 1900 og framover. Selve ordet er avledet av adjektivet moderne, som betyr "som hører til samtida" og "det nyeste på området sitt; tidsmessig, aktuell" (Bokmåls-ordboka). Eiffeltårnet – helt nytt og modernefor 100 år siden   Eiffeltårnet i Paris  ble bygd i anledning hundreårsjubileet for den franske revolusjonen og  stod ferdig til verdens-utstillingen i Paris i 1889.    Les mer    Om vi tar utgangspunkt i betydningen vi finner i ordboka, kan vi hevde at det alltid har funnes moderne kunst. Barokkstilen var selvsagt moderne i den barokke perioden, og romantikkens sjangrer og uttrykksmåter var "siste nytt" tidlig på 1800-tallet. Men det er ikke tilfeldig at nettopp det moderne ga navn til en egen "isme", en egen periode, i første halvdel av 1900-tallet. Rundt år 1900 skjer det nemlig så radikale endringer i både billedkunst, (klassisk) musikk og litteratur at vi snakker om et dramatisk brudd med flere hundre år gamle tradisjoner. Tradisjonelle trekk ved musikk, kunst og litteratur Det har alltid vært slik at ulike stilarter og estetiske idealer har avløst hverandre. Likevel har mange grunnleggende komposisjonsprinsipper og virkemidler i europeisk musikk, bildekunst og litteratur vært uendret gjennom hundrevis av år. Vi nevner her kort noen av dem. Musikk Helt siden barokken har......

Words: 722 - Pages: 3

Su Reformen

...fælles velfærdssamfund. Jeg mener, at det er irrationelt, at regeringen skal blande sig i hvor lang tid, hvert individ har til at opnå sin ønskede eksamen. Det er, ifølge mig, en ekstrem form for frihedsberøvelse. Dette sætter nemlig et gevaldigt og eksplicit pres på de allerede plagede og overbelastede unge mennesker, der ikke er velvidende om, hvorvidt de er klar til at tage sin eksamen. Den ”forvirrede” del af ungdommen. Den nye SU-reform tvinger og presser nærmest de unge ud i at forhaste sig i stedet for at omfavne varsomme forholdsregler i forhold til sig selv og tage det i et trygt og sikkert tempo – sit eget. Regeringens forslag om den nye SU-reform bygger primært på nedskæringer og besparelser inden for Uddannelsesrådet. Hvor er de forslag, der skal støtte hårdramte unge med forværrede økonomiforhold til at få bedre vilkår? Ét ud af de 8 forslag som regeringen fremstillede var, at man maksimalt må udsætte sin uddannelse i 6 måneder – fremfor de 12 måneder som den nuværende forsinkelsestid var baseret på, ellers vil man miste sin SU støtte- og udbetaling. Dette er en forsømmelse af de problemprægede unge, og en kollektiv afstraffelse af hele landets unge befolkning. Jeg er forsikret om, at et frafald af den pågældende SU vil medføre et mindre fokus på studierne og mere fokus på den enkelte unges arbejdsplads. Man vil være nødsaget til at arbejde mere og mere for at have råd til trivielle hverdagsting – for at have råd til at leve sit liv. Ens arbejdsplads, hvis man......

Words: 756 - Pages: 4

Fek a

...utbildningen som behövs (HF 6 kap. 3§). På Södertörns högskola erbjuds studie- och karriärvägledning till såväl blivande som befintliga studenter. Studie- och karriärvägledarna vid Södertörns högskola arbetar bland annat för att vägleda studenter till att fatta välgrundade beslut när det gäller val av studieväg och yrkeskarriär. 9. Stöd till studenter med funktionshinder En student med en funktionsnedsättning som medför hinder i studierna, så kallat funktionshinder, kan enligt diskrimineringslagen få kompensatoriskt stöd i studierna. En student som har en dokumenterad funktionsnedsättning och önskar använda kompensatoriskt stöd ska vända sig till högskolans samordnare för studenter med funktionshinder. Samordnaren utfärdar ett intyg där förslag på kompensatoriskt stöd ingår. Studenten ska vid behov använda detta intyg i kontakten med högskolans personal. I de fall studenten önskar använda kompensatoriskt stöd ska studenten ta kontakt med högskolans personal i god tid. 9.1 Tekniska hjälpmedel I många av högskolans lokaler finns tekniska hjälpmedel, till exempel mikrofon, som ökar tillgängligheten. Studenter och anställda bör använda dessa i så stor utsträckning som möjligt. 10. Avgifter och kostnader 10.1 Anmälnings- och studieavgift för vissa studenter Högskolan ska ta ut anmälnings- och studieavgift av sökanden och studenter från tredje land. Med tredje land avses stater utanför EU/EES, dock inte Schweiz. För svenska medborgare och andra som uppfyller kraven för undantag......

Words: 8945 - Pages: 36

Crown Point Cabinetry

...världelös., AU Management, var en lösning att hantera situationen, men ha en mellanhand mellan ledning och de anställda gjorde inte saken bättre. Det största problemet vid denna tid var dålig in-process kvalitetskontroll. Vissa skåp byggdes tre eller fyra gånger innan de kom ut ur butiken. Brian bestämde sig för att byta system och testa nytt. Brian kallade till ett möte och meddelade att han skulle göra ändringar. Brian ville att folk skulle säga att de älskade att arbeta på Crown Point (vilket inte var en önskvärd plats att arbeta på vid den tidpunkten). Han uppmuntrade sina skeptiska arbetare att lita på honom. Från 1994 till 2002, införde Brian Stowell och hans fru Becky, många ändringar Crown point skåp. Han minskade de anställda från 73 till 56 anställda. Detta ökade lönsamheten i företaget då många anställda inte gjorde sitt jobb. Ledningssystemet förnyades sedan. Ett nytt team infördes som jobbade med de anställda och (ledningen) dessa hade dagliga möten och diskussioner. Missnöjet som fanns bland arbetarna minskade då detta team hade möten angående scheman löneökningar och bättre arbetsvillkor. Detta team hade också befogenhet att anställa nytt folk och effektivare anställningar om de skulle behövas för att minska arbets kostnaderna. bonus betalas ut 95 procent av tiden i genomsnitt 11-20 procent av den årliga ersättning från 1997 till 2001. Andra ändringar infördes också av Brian och Becky Stowell. En straffavgift på $ 1000 till de anställda som fick......

Words: 761 - Pages: 4