Fdgd

In: English and Literature

Submitted By MalikaTurdina
Words 4159
Pages 17
Ойласаң ӛткен күнді айтады жыр, Тыңдасаң естіледі бір терең сыр, Ой ӛліп, ӛмір сӛніп, кӛп соғылған, Суреті ӛткендердің алдымда тұр. Толқыны бұл ӛмірдің талайды ұрған, Кӛп жанды алдап соғып, зарландырған. Аяған дертті ӛмірдің пендесі жоқ, Жас демей, кәрі демей торын құрған. Біреудің күшін алып, үмітін кескен, Біреудің жүрегін жеп, қанын ішкен. Жете алмай талай асық мұратына Қара күн қан жамылып, басқа түскен. Естісем сондайлардың мұң мен зарын, Менін де қозғалады қапаларым. Ортақпын қайғылының қайғысына, Үн қосып күңірену, болған барым... ІІ Қазақтың Есім ханы болған кезде, Жау жорық жапан түзге толған кезде, Болыпты Монтай атты бір әділ би Руы Ойбас Қыпшақ, Орта жүзде. Ол кезде Шудың бойын қазақ алған, Неше жыл сол алапты мекен қылған.Оңтүстік Қамсақтының жағасында, Қалыпты Монтекеңнің аулы болған. Монтайды елі қадір қылады екен, Айтқанын ӛнеге деп ұғады екен, Ер ӛліп, ел күйзелген іс болса да, Монтекем жӛндесін деп тұрады екен. Ер құнын екі-ақ ауыз сӛзбен айтып, Монтекең іс жүйесін табады екен. Сырт елмен тартысқанда табан аумай, Теңдігін әділ сабаз алады екен. Әр елдің Монтекеңдей ағасы жоқ, Болса да ондай үздік бағасы жоқ, Жалғыз-ақ ел мен ердің ойлайтыны, Ӛзі ӛлсе Монтекеңнің баласы жоқ. Сол күнде жетпіс тӛртте бидің жасы, Қуантып етек тартар жоқ баласы. Пұшпағы қанамаған бәйбішенің, Қайғысыз күн ӛткізер жоқ шарасы. Тоқалдан жалғыз туған Қайыргелді, Би түгіл қуантып ед, барлық елді. Бір тойда диуананың тілі тиіп, Күнінде құлыншақтай о дағы ӛлді. Монтекең сол ӛлгелі сӛзден қалды, Ортақ боп бұл қайғыға ел сандалды, Жиылып «жақсылары» ел-жұртының, Ас беріп, бата оқысып аза салды. Ер үшін ел қайғыда содан былай, Жұбатуға Монтекеңді сӛз таба алмай. Шешенін ортаға алып отырды жұрт, Ешбірі қолай тауып үндей алмай.
ІІІ Қабақты қараторы, ұзын бойлы, Кірпікті, бурыл сақал, терең ойлы... Бұрылып үлкен мұрын, ойлы түспен, Халқына бір жағалап қарап қойды. Әрі-бері ойға…...

Similar Documents

Sassa

... fgdfg dfg d fdgd fgdf dfgd gdf f dggf f dfgdfg dfg dfdfdfdfdfdf fgdfg df Fdgdfgdfgfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf Fdgdfgdfgfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf fgdfg dfg d fdgd fgdf dfgd gdf f dggf f dfgdfg dfg dfdfdfdfdfdf fgdfg dfg d fdgd fgdf dfgd gdf f dggf f dfgdfg dfg g d fdgd fgdf dfgd gdf f dggf f dfgdfg dfg Fdgdfgdfgfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf Fdgdfgdfgfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf fgdfg dfg d fdgd fgdf dfgd gdf f dggf f dfgdfg dfg dfdfdfdfdfdf fgdfg df Fdgdfgdfgfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf Fdgdfgdfgfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf fgdfg dfg d fdgd fgdf dfgd gdf f dggf f dfgdfg dfg dfdfdfdfdfdf fgdfg dfg d fdgd fgdf dfgd gdf f dggf f dfgdfg dfg g d fdgd fgdf dfgd gdf f dggf f dfgdfg dfg Fdgdfgdfgfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf Fdgdfgdfgfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdfdf fgdfg dfg d fdgd fgdf dfgd......

Words: 256 - Pages: 2

Essay

...Sfjhsld Sdv Dsvhfsivhs V Sdv Svhfihvifh Pvv Fdv Hsfbhvfidbhd Fv Dfb Pdhfbfdbh Fdbb Fdbfd Bfdb Fd Bd Fb Dfb Fd Bfd Bfd B Sf Bfd B Fb Fd Bfd B Fdb Dafb Fb Gb Dgb Fd Bdf B Fdb Fd Ga G Tg Hh H H H G Rb Sgbjofdbjkfdb Ab Adbn Fdbn Anfdb A Nbf Nb Adnb dfb fgbgfh f fdgd fbear hg hntyj tyh gb stn sfgb ear yy n fgga reg fvaerh uj b fg ear g verv arebt srhty bd fba ergs vt yn fdbfjk dfjkb k bk fdjgldfl ug reiug reg jkreg rejkg jkeb vdjfb sjrekgb r rjg bjkgb fdb rejbg br gb re gbfgbjk flbj kjk ulbr lgbgb regb serg bkgjb reg jbg brjek gb gjg j;kdf jlk jlskjklsgbj klfv jgfj sjgk gfjkn lgfjg jklfg jgfjkbsfgjkb sjkgb jjfvgfjk sgfjk sjvk fsgj knsltbj kbnk jg ljgffjlsfvjk jkfsg sf jfg j gfj jgf jlskgf ljslg Gkgfngk g fg gfjk fj jg jgf klfgjk gj gj gj jfg lkgf jlsfgkj ljkg jkg gfjk gfj gj jgf jklgj gj j gkjgfj fl gjlgfjlgf l gjk f j vjg jg jfg jgf jfg jgf jlfg j fgjfgj gfjl jlkfg gfj jgf gfj gf jg gjfk lgf jljk j gjg j gjg jgf jgj b g j jggfjjkgf jfkj kj jgf jgf jlgf lfgjgkj g j gjg b jkb jkbm ngb ngf mgjkgbn gfjkg k;kjg lgfjkgjkg jklgj jklgfjkgf jkf xljgxjlvc lgx jfd;j gj gkh vdh fdzh hfhff f hfd hfdh fhhjfhkzdf h fdh fd h hzdf hf h fh fhfhdhfjd jh hfhfd hk jh fdhjfn jnfdx hfhkhfd k dhffdhjdk fjh fhfjk fjkd hcjhfdkfj jfhf fjh dfhh khfd vh...

Words: 271 - Pages: 2

The Attemps of Facial Hair

...S S S S D D D D D D D D D D Dd D F F F F F G G H H H J J J J J J J J J J J J J J J J Jj J J J J J J J J Jg Fg H Dfh Dfg D Gd G Dg Df Gdf G Df G D F D Gfd Fg Df Gd Gdg D G Df G D G Dfg D D D Gd G d Gd G D D D D G D G Dg D Gd Fg Df G Dfg Df G D G D G Dg D G Dg Df G Dg Df Gd Fg Df Gf Dg Df G Df G D G Df Gd Fg Df G Df G Df Gd G Df G Df Gd Fg Df Gd Fg Df Gd G D G D G D G D G D Gd F G Df Gd Fg Df G D G Df G Dfg Df G Df G D Gd G D G Df Gd F G Df Gd Fg Df G Df G Df Gd F Gf Dg Df G D Gd F G Dfg Fd G Df G Df G Df Gfd G Fdgd Sf S Fs Dg Sd Gdf G Dfg Df G D D Dgd Dg Ja sjfnasln gl nfl sklne dk gdg dk;lsg dsk kds msd...

Words: 263 - Pages: 2

Fdgd

...Chapter 2—Strategic Planning for Competitive Advantage TRUE/FALSE 1. The manufacturer of Macho brand martial arts products was implementing a strategic plan when it sponsored a local karate tournament for teenagers. ANS: F Such a short-range decision is typically a tactical plan or operating decision, not a strategic plan. PTS: 1 REF: 35 OBJ: 02-1 TYPE: App TOP: AACSB Reflective Thinking | TB&E Model Strategy 2. The marketing plan is a written document that acts as a guidebook of marketing activities for a marketing manager. ANS: T PTS: 1 REF: 36 OBJ: 02-1 TYPE: Def TOP: AACSB Reflective Thinking | TB&E Model Marketing Plan 3. A firm's mission statement should answer the question, "What products do we produce best?" ANS: F Mission statements should not focus on specific product offerings but on the market or markets served. PTS: 1 REF: 37 OBJ: 02-2 TYPE: Comp TOP: AACSB Reflective Thinking | TB&E Model Strategy 4. A production costs analysis could be a part of a company’s SWOT analysis. ANS: T PTS: 1 REF: 38 OBJ: 02-3 TYPE: Comp TOP: AACSB Reflective Thinking | TB&E Model Strategy 5. Environmental scanning entails the collection and analysis of information about factors that may affect the organization as well as the identification of market opportunities and threats. ANS: T PTS: 1 REF: 39 OBJ: 02-3 TYPE: Def TOP: AACSB Reflective Thinking | TB&E Model Strategy 6. To be useful, marketing objectives should meet four......

Words: 15073 - Pages: 61