Effew

In: English and Literature

Submitted By astridasiiiiiiii
Words 309
Pages 2
Eksempler på brug og misbrug af statistik
Grundbogen, s. 129-143.

1. Diskutér på baggrund af Inge Henningsens artikel og eksemplerne i kapitel 4.3, hvad man skal være opmærksom på når man forsøger at konkludere ud fra statistiske data. Man skal være opmærksom på hvilke variable der er i spil, eller om der er en skjult variable Kausalitet - årsags sammenhæng Baggrundsvariable Sammenlignelighed % generalisere ud fra en atypisk gruppe % fejl udvælgeslse Hvad betyder det at den undersøgte gruppe (”stikprøven”) er repræsentativ? De repræsentere den gruppe man vil undersøge. Hvad er en kontrolgruppe, og hvorfor er den nødvendig? En ekstra undersøgelse. En kontrol gruppe kontrollere om en undersøgelse giver det rigtige resultat. Fx med en test 2 klasse skal tage hvor den ene klasse, kontrolgruppen, ikke læser op til testen, men det gør den anden klasse.

2. Find 2-3 (gerne opdigtede!) eksempler på fejlagtige konklusioner man kan gøre ud fra statistisk materiale hvis man ikke er opmærksom på (skjulte) baggrundsvariable. Skriv en lille notits, som den kunne fremgå af en gratisavis, om én af jeres fejlkonklusioner (som på s. 129 nederst). Det må gerne være sensationspræget! Når man sveder får man stress – omvendt! Stress fører til sved. Vægttab øger aktivtiet – omvendt! Aktivitet øger vægttab.

3. Redegør for hvordan meningsmålingsinstitutterne tager højde for diverse baggrundsvariable (som alder, køn, uddannelsesniveau, lønniveau, etc.).

LEKTIE TIL TIRSDAG d. 25. FEBRUAR:
Find mindst én gratisavis (MetroXpress, Søndagsavisen, Valby-Bladet el. lign.), f.eks. på Frederiksberg Metrostation eller i kælderlobbyen. Gennembladr avisen og klip alt ud, hvor artiklen (eller notitsen) hviler på en ”meningsmåling”, dvs. en statistisk undersøgelse, hvor man forsøger at konkludere noget om…...

Similar Documents