Dfdfdfd

In: Business and Management

Submitted By agdn
Words 529
Pages 3
Planificarea campaniilor de marketing direct
Elaborarea planului de marketing direct al organizaţiei porneşte de la necesitatea creării unui document de referinţă pentru toate acţiunile şi campaniile de marketing direct pe care organizaţia intenţionează să le realizeze la nivelul unui an calendaristic. Pornind de la similaritatea existentă între marketingul direct, în fapt, comunicarea directă şi comunicaţia tradiţională de marketing a organizaţiei, structura planului de marketing direct este apropiată celei a planului comunicaţiei de marketing a organizaţiei. Aceasta trebuie să aibă, aşadar, în vedere toate elementele care contribuie la realizarea şi dezvoltarea marketingului direct într-o viziune strategică la nivelul organizaţiei.
Planul de marketing direct reprezintă nu numai un simplu instrument de ghidare a organizaţiei în realizarea demersurilor sale specifice ci şi un document care serveşte la identificarea şi valorificarea tuturor oportunităţilor de creştere şi dezvoltare profitabilă a domeniului. Planul de marketing direct serveşte, aşadar, atât pentru gestiunea curentă a activităţilor de marketing direct cât şi pentru asigurarea dezvoltării sale la nivelul organizaţiei, pe termen mediu şi lung. Principalele elemente care compun planul de marketing direct sunt: analiza mediului de marketing al organizaţiei, obiectivele planului, ţinta vizată prin intermediul planului, strategia de marketing direct, strategia de contact, bugetul planului, elementele de coordonare, control şi evaluare.
Analiza mediului de marketing al organizaţiei vizează, în contextul marketingului direct, identificarea acelor oportunităţi şi ameninţări care pot afecta comunicarea de marketing a organizaţiei precum şi a resurselor care pot fi mobilizate sau atrase de către organizaţie, fără eforturi deosebite, în vederea susţinerii acţiunilor sale de comunicare. Concluziile furnizate de…...

Similar Documents