Derburger Ham

In: Computers and Technology

Submitted By iamcheese
Words 583
Pages 3
Kære studerende på 2. og 3. års fag på HA-almen1
Har du fået -03 eller 00 i 1. delprøve, og regner du med at gøre det bedre til re-eksamenen?
Hvis din re-eksamen i 1. delprøve ligger efter 2. delprøve, kan det være smart lige at bruge 2 min. på at læse følgende. Du kan nemlig komme til at lukke adgangen til re-eksamenen, hvis du får bedre karakterer i 2. delprøve! Hvis re-eksamenen i 1. delprøve derimod ligger inden 2. delprøve, har du et ekstra forsøg til at forbedre karakteren, og dermed bliver du ikke ”ramt” af problemstillingen som beskrives nedenunder. Hvad skal der til for at bestå et fag? For at bestå et fag skal du opnå min. 2,0 samlet set. Har du bestået faget samlet set, må du gerne have et -03 eller 00 i en enkelt delprøve. Det betyder også, at du heller ikke har ret til at gå til omprøve i en dumpet delprøve, hvis faget samlet set er bestået (se din studieordning på sar.cbs.dk). Eksempelvis tæller delprøverne i Eksternt Regnskab henholdsvis 30% og 70%. Re-eksamen i 1. delprøve ligger efter 2. delprøve. Du får i 1. delprøve karakteren -03. Får du karakteren 4 i 2. delprøve, har du bestået faget samlet set, og du har ikke adgang til re-eksamen i 1. delprøve ((0,3* Figur 1 Eksamensforløbet i udgangspunktet -03)+(0,7*4)=1,9  der rundes op til nærmeste hele karakter). Du kan finde eksamensplanerne, mere information og flere eksempler på e-Campus.dk  HA-almen  Eksamen Se både Eksamensregler og Eksamensplaner. Hvad kan du gøre? Dine muligheder efter den ordinære eksamen i 1. delprøve afhænger særligt af, hvad du vil med faget: A. Har du en særlig faglig interesse i faget, eller er det vigtig i forhold til dit valg af kandidatstudier? Er det vigtigt for dig med en god karakter? Her kan du vælge at gå til re-eksamen i 1. delprøve og udskyde 2. delprøve til næste år ved at framelde dig den ordinære eksamen (udebliver du bare, koster det dig et…...

Similar Documents

Dddd

...   spurgte   ham:   »Mester,  hvad  skal  jeg  gøre  for  at  arve  evigt  liv?«  v26    Han  sagde  til  ham:  »Hvad   står   der   i   loven?   Hvad   læser   du   dér?«  v27    Manden   svarede:   »Du   skal   elske   Herren   din   Gud   af   hele   dit   hjerte   og   af   hele   din   sjæl   og   af   hele   din   styrke   og   af   hele  dit  sind,  og  din  næste  som  dig  selv.«  v28    Jesus  sagde:  »Du  har  svaret  rigtigt.   Gør   det,   så   skal   du   leve.«  v29    Men   han   ville   retfærdiggøre   sig   selv   og   spurgte   Jesus:   »Hvem   er   så   min   næste?«  v30    Jesus   svarede   og   sagde:   »En   mand   var   på   vej  fra  Jerusalem  ned  til  Jeriko  og  faldt  i  hænderne  på  røvere.  De  trak  tøjet  af  ham   og  slog  ham,  så  gik  de  og  lod  ham  ligge  halvdød.  v31    Tilfældigvis  kom  en  præst   den   samme   vej;   han   så   manden,   men   gik   forbi.  v32    Det   samme   gjorde   en   levit,   der  kom  til  stedet;  også  han  så  ham  og ......

Words: 293 - Pages: 2

Codex Standard for Cooked Cured Ham

...CODEX STAN 96-1981 CODEX STANDARD FOR COOKED CURED HAM CODEX STAN 96-1981 Page 1 of 5 1. SCOPE This standard applies to products designated as "Cooked Ham" packaged in any suitable packaging material as defined in sub-sections 6.4 and 6.5 below. It does not apply to cooked ham products with compositional characteristics different from those specified. These products shall be designated with a qualifying statement which describes the true nature in such a way that it does not misled the consumer and that it does not lead to confusion with products covered by this Standard. 2. DESCRIPTION The product shall be made of meat from the hind leg of a pig - divided transversely from the remainder of the side at a point not further anteriorly than the end of the hip bone. All bones and detached cartilage, tendons and ligaments shall be removed. Skin and fat may or may not be removed. The meat shall be cured and may be smoked, spiced and/or flavoured. The heat treatment to which the product has been subjected and the type of cure and packaging shall be sufficient to ensure that the product presents no public health hazard and remains wholesome under the conditions of storage, transport and sale as indicated in Sub-sections 6.4 and 6.5. 3. 3.1 ESSENTIAL COMPOSITION AND QUALITY FACTORS Essential Ingredients 3.2 Uncured ham; Brine consisting of water and food-grade salt and sodium or potassium nitrite. Optional Ingredients Sucrose, invert sugar, dextrose (glucose),......

Words: 1719 - Pages: 7

Simple Tenses.

...worked here for many years. D A: I met him two years ago B: I have met him several times A som er I imperfektum siger at personen har mødt ham engang, hvor at B som er i perfektum siger at har mødt ham flere gange, altså som om at han stadig møder ham. A:I stayed there for a week. B: I have stayed there for a week I A har personen boede der I en uge, men er nu taget hjem (imperfektum). I B har han været der i en uge, men skal muligvis være der i længere tid (Perfektum) A: I knew him when he was still a boy B: I Have known him all my life I A kendte personen ham før, men kender ham ikke mere (Imperfektum). I B har personen kendt ham hele livet, hvilket betyder at personen stadig kender ham (Perfektum). A:I saw the film with my boyfriend B:I have seen the film three times I A så hun filmen med sin kæreste altså det er noget hun har gjort (Imperfektum). I B har hun set filmen flere gange før ( Perfektum). A:She fancied Bob when she was young B:She has fancied Bob for ages I A kan man sige at hun kunne lide/så op til Bob DENGANG altså det gør hun ikke rigtigt mere(Imperfektum), hvor I B da har hun kunne lide ham/set op til ham I lang tid, og det gør hun også stadig(Perfektum). A:Did you see him this morning? B:Have you seen him this morning? A er noget man kan spørge om senere på dagen altså om man har set ham om morgenen (imperfektum), hvor at B er noget man kan spørge om, om selve morgenen(perfektum). A:He once lived in Italy B:I’ve been there......

Words: 773 - Pages: 4

Code of Ham

...FreeOCR notes 1) For best results set your scanner to 300 DPI , 200 DPI is the minimum setting to achieve acceptable results. 2) Use the rotate buttons (to the left of the image) if your image is upside down or rotated 3) If your document has columns or pictures then just select the text area by drawing a box on the image with the left mouse button 4) After OCR you can use the export button to Word or copy/paste the text into any Windows application. Note: You can press the red X to clear this text window before OCR'ing 1 0 The “Code” of Hammurabi ISTOBIANS, ESPECIALLY THOSE THAT OCCUPY THEMSELVES WITH H faraway regions and bygone times, should never forget to what de- gree the content of words is elastic. Each word can evoke realities that are doubtless more or less comparable from one period to another, from one cultural milieu to another, but that are profoundly different. Even if one does not study them closely, they are clearly different, in their extent as well as in their comprehension, to use the logicians’ terms. If the real goal of history is to rediscover the past, not as we see it, but as closely as possible to the way it was seen, lived, and understood by those who were present at the time, then it is a healthy exercise to question our own under- standing ofwhat we have excavated from the ancient soil. If I have chosen the “Code” of I:IB.lT1ITlUI‘3bi1 for such a review, it is be- cause that monument constitutes a striking example of this more or less im-......

Words: 379 - Pages: 2

Hola

...Bài 1. Tính các giới hạn sau [pic] [pic] Bài 2. Tìm a để hàm số sau liên tục tại điểm x = 0 [pic] Bài 3. 1. Cho hàm số [pic] Giải bất phương trình [pic] 2. Cho hàm số [pic] có đồ thị (C). Tìm tọa độ những điểm trên đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến của đồ thị tại các điểm đó song song với truc hoành. 3. Chứng minh rằng phương trình [pic] có nghiệm với mọi m. Bài 4. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA và SC. 1. Chứng minh AC ( SD. 2. Chứng minh MN ( (SBD). 3. Cho AB = SA = a. Tính cosin của góc giữa (SBC) và (ABCD). 4. Tính khoảng cách giữa BC và SD. . Bài 1. Tìm các giới hạn sau [pic] [pic] Bài 2. 1. Cho hàm số [pic] Xét tính liên tục của hàm số trên tại điểm [pic] 2. Cho ba số [pic] thoả mãn hệ thức [pic] Chứng minh rằng phương trình [pic]có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng (0; 1). Bài 3. Cho hàm số [pic] có đồ thị (C). 1. Giải bất phương trình [pic] 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của (C) với trục tung. Bài 4. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, SA vuông góc với đáy, [pic] 1. Chứng minh tam giác SBC vuông. 2. Gọi H là chân đường cao vẽ từ B của tam giác ABC. Chứng minh (SAC) ( (SBH). 3. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC). 4. Xác định thiết diện của hình chóp bởi mặt phẳng qua A và vuông góc với SC. Tính diện tích thiết......

Words: 1566 - Pages: 7

Dinosaurs and Bible

...coexist with humans? Why did they go extinct? These are common questions that evolutionists and creationists alike try to explain. In the article “Dinosaurs and the Bible” Ken Ham tries to explain biblically these common questions about dinosaurs. He explains that in the school systems today, we are taught that dinosaurs lived millions of year ago and went extinct before humans were even on the earth. Ham then refutes this by explaining that dinosaurs did in fact exist with humans, and using the bible as his reference proves his point. According to the language of this article, it seems that this article is aimed at a reader who isn’t knowledgeable on the subject. He uses simple language, and gives additional explanations for certain concepts of evolution, and ideas that he uses. This aids in the comprehension of the beliefs that Ham proposes. Ham certainly proves his credibility throughout by giving multiple scripture passages, and using the evolutionist theories to strengthen his statements. He clearly explains his beliefs in a convincing way. He also raises many common questions, and then gives a logical answer that fits perfectly with his ideas. However, there could have been more counter arguments to further back up the statements made by Ham. In the conclusion of the article, Ham gives the gospel message, which could possibly be viewed as an emotional appeal because the reader is swayed to another topic, and perhaps affecting their views on the......

Words: 626 - Pages: 3

Leadership Skills of General Carter Ham

...Leadership Skills of General Carter Ham Leadership is the process of developing ideas and a vision, living by values that support those ideas and that vision, influencing others to embrace them in their own behavior, and making hard decisions about human and other resources. A leader is a person who exhibits the key attributes of leadership - ideas, vision, values, influencing others, and making tough decisions (Hellriegel & Slocum, 2010). Management is the act or skill of controlling and making decisions about a business, department, sports team, etc. (Merriam-Webster, 2014). Many people confuse leadership with management and although they are usual inner twined they are not the same. Management is only the act of decision making, however leadership is a way of life. It requires one to understand, embrace, evaluate and work to improve upon though out one’s entire lifetime. It is a multifaceted, complex and constantly evolving vision that requires one to be competent in many different areas. As stated by Hellriegel and Slocum (2010) a competency is an interrelated cluster of knowledge, skills, and abilities needed by an individual, team, or organization for effective performance. Most competencies are learned behaviors that can positively or negatively affect a single person or an entire company. There are seven competencies that are found to be the most crucial for a person or company to be endowed with in order to obtain leadership success. The seven...

Words: 2474 - Pages: 10

Wns Hand Book123

...to help you by providing programme advice, answering questions and assisting with problems. If you would like to see a MSC student adviser you will need to make an appointment either online via MyWeb MSC Bookings or at the MSC front counter. Understanding Paper Codes Paper codes contain information about the subject, level and timing of the paper. For example the paper FINA311-12A(HAM) can be broken down as shown. FINA 311 12A This is the subject code, in this case Finance This is the unique code for any given paper and the first digit always indicates the level of the paper, in this case 300 level This is the year and semester indicator that tells you when the paper is taught, in this case 2012 Semester A. Other semester indicators include: S = Summer School (January – February) A = First semester (February – June) B = Second semester (July – November) T = Summer School 2 (November – December) Y = Year (February to November) C, D, E etc = Papers taught in periods which do not correspond with the normal semester or full year periods. (HAM) Where the paper is taught, in this case Hamilton (HAM). Other indicators include: TGA = Tauranga NET = Internet SUBJECT CODES ACCT AGRI ECON Accounting Agribusiness Economics MKTG MNGT MSUS MSYS SCEN STMG TOMG Marketing Management Management and Sustainability Management Systems Social Enterprise Strategic Management Tourism Management EXEC/EXLD Corporate & Executive Education FINA HRMG INMG MCOM Finance Human Resource Management......

Words: 126279 - Pages: 506

Ham Nye

...Rhetoric in Man Made Monster The movie Man Made Monster is a story of a man’s good fortune gone bad. On a rainy night a bus crashes into an electric utility tower and kills all the passengers except for Dan McCormick. The reason he survived the crash was because he had an immunity to electricity because of his carnival act. When Dr. Lawrence questioned Dan about it, Dan says his tricks are all just a bunch of hog wash. This is an example of rhetoric because Dan is persuading himself to believe that it wasn’t his immunity to electricity that saved him because he didn’t want to feel bad for surviving when all those other people died. He was mentally persuading himself. Ignorance is bliss. Another form of rhetoric was Dan’s character. He had the personality of a knock around guy who was very likable because he wanted to do right. He could be called an “aw, shucks” kind of guy. The characters in the movie and the audience as well were persuaded by Dan’s personality to believe he was a good man. Rigas was a whole different story. He was a different kind of man. Rigas could be pegged as a bad guy right off the bat. His voice, his character, and his actions all persuaded the other characters and the audience that he was spiteful and suspicious. This was also a form of rheotoric because of the persuasion Rigas’s character to others. Rigas also physically persuaded Dan to murder. Rigas done an experiment on Dan that physically and mentally persuaded him to follow the commands of Rigas...

Words: 419 - Pages: 2

Anthro Essay

...pork belly meatball salami spare ribs. Prosciutto pork chop sirloin turducken t-bone, ham hock cupim swine sausage ball tip beef drumstick capicola landjaeger. Shank bresaola flank ham hock kevin cow spare ribs. Tongue spare ribs shank meatloaf flank shankle cow pancetta leberkas frankfurter porchetta capicola hamburger. Turducken beef ribs corned beef pig shoulder ham chicken swine picanha ground round pork loin. Frankfurter fatback andouille salami t-bone pastrami. Pork loin corned beef venison tongue spare ribs sausage beef. Ribeye pig flank, bacon shankle shoulder andouille beef ribs shank ball tip brisket. Filet mignon doner sausage, picanha prosciutto pork alcatra pancetta t-bone hamburger meatball. Tri-tip biltong chicken, turkey pork loin pork belly leberkas. Cupim ham hock meatball, bresaola jerky filet mignon corned beef short loin. Sausage tenderloin ribeye tongue shankle beef. Alcatra jerky flank meatloaf hamburger spare ribs ham hock jowl salami. Tenderloin sirloin tongue pork chop. Drumstick porchetta ham hock cow. Short ribs pork chicken pork chop. Boudin doner fatback hamburger, landjaeger prosciutto t-bone swine frankfurter chicken venison drumstick chuck. Andouille kielbasa pancetta frankfurter, spare ribs shankle swine landjaeger doner tri-tip. Pig pancetta leberkas cupim beef ribs ham hock kielbasa alcatra sausage ground round sirloin andouille frankfurter bacon. Fatback ham jerky, landjaeger pork loin cupim sausage rump frankfurter corned beef......

Words: 393 - Pages: 2

Jose

...QUALITY LEADERSHIP UNIVERSITY UNIVERSITY OF LOUISVILLE - PANAMA MASTER IN ENGINEERING MANAGEMENT EM 613 OPERATIONS MANAGEMENT GROUP PROYECT “OPTIMIZATION OF HAM PRODUCTION PROCESS IN PROCESSED MEAT INDUSTRY ALIMENTOS CÁRNICOS DE PANAMÁ S.A.” MEMBERS: CRUZ, ESTEFANÍA Id. 8-831-2043 CRUZ, JOSÉ Id. 8-785-79 CHANIS, NICOLE Id. 8-837-172. PALMA, MANUEL Id. 8-845-2054 IBAÑEZ, ROBERTO Id. PE-11-1044 PROFESSOR: JOHN S. USHER, PhD, PE JUNE 19, 2015. 1 INDEX INTRODUCTION............................................................................................................................... 3 BUSINESS: ALIMENTOS CÁRNICOS DE PANAMÁ S.A. ....................................................... 3 Processed Meat Business within Grupo Nutresa ......................................................................... 3 Alimentos Cárnicos de Panamá S.A. .......................................................................................... 3 Goals: Process Optimization ....................................................................................................... 4 PROJECT OBJECTIVES ................................................................................................................... 4 General Objectives: ......................................................................................................................... 4 Specific Objectives: ..............................................................................

Words: 6953 - Pages: 28

TræNingsprojekt

...åbnedes v22  og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due; og der lød en røst fra himlen: »Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!« Lukas 4,1-22 Jesu fristelse i ørkenen v1  Jesus vendte tilbage fra Jordan fyldt af Helligånden, og ført af Ånden var han ude i ørkenen v2  i fyrre dage og blev fristet af Djævelen. Han spiste ikke noget i de dage, og da de var gået, led han sult. v3  Da sagde Djævelen til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig til stenen her, at den skal blive til brød.« v4  Men Jesus svarede ham: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene.‹ « v5  Så førte Djævelen ham højt op og viste ham i ét nu alle jordens riger v6  og sagde til ham: »Dig vil jeg give al denne magt og herlighed, for den er overgivet til mig, og jeg giver den, til hvem jeg vil. v7  Hvis du altså tilbeder mig, skal alt dette være dit.« v8  Men Jesus svarede ham: »Der står skrevet: ›Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.‹ « v9  Derpå førte Djævelen ham til Jerusalem, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned herfra. v10  For der står skrevet:       Han vil give sine engle befaling om at beskytte dig, v11  og:       De skal bære dig på hænder,       så du ikke støder din fod på nogen sten.« v12  Men Jesus svarede ham: »Der er sagt: ›Du må ikke udæske Herren din Gud.‹ « v13  Da Djævelen ikke havde mere at friste med, forlod han ham for en tid. Jesus i Galilæa v14  Og......

Words: 503 - Pages: 3

Ideology

...tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Puncak perjuangan HAM adalah saat perang dunia II dimana Nazi melakukan kejahatan HAM besar-besaran berupa diskriminasi dan genosida. Setelah perang berakhir, PBB didirikan sebagai simbol bahwa perdamaian dunia merupakan tujuan bersama. The Universal Declaration of Human Rights dideklarasikan pada sidang umum Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 yang mendorong tegaknya HAM di dunia. Sayangnya, pada abad 21 ini kejahatan HAM seperti itu masih melanda Republik Demokratik Rakyat Korea Utara.Maka dari itu, dibutuhkan peran PBB dalam menjamin bahwa setiap manusia mendapatkan hak asasi yang dimilikinya, maka studi kasus ini akan menganalisis mengenai “Bagaimana keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berdasarkan International Human Rights Law (IHRL) dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara sejak tahun 1994-2015?” Studi kasus ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu pendahuluan, isi, pembahasan dan kesimpulan. Pertama penulis akan memaparkan kondisi HAM yang ada di Korea Utara. Kemudian studi kasus ini akan mengangkat argumen bahwa PBB mempunyai peran yang penting dalam menanggapi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Korea Utara. Studi kasus ini akan dianalisa berdasarkan pelanggaran yang dilakukan Korea Utara terhadap hukum hak asasi manusia internasional. II. Isi Perlu diketahui bahwa pelanggaran HAM di Korea Utara sudah terjadi sejak masa kepemimpinan Kim Il-Sung2. Orang Korea......

Words: 5125 - Pages: 21

Case Ham Company

...Case: Hampton Machine Tool Company Assignment Questions Why can’t a profitable firm like Hampton repay its loan on time and why does it need more bank financing? What major developments between November 1978 and August 1979 contributed to this situation? The main reason why the company cannot repay its loan is because the company bought back 75,000 of shares at a cost of $3m. ($1m from the loan, $2m of cash) The company have also poorly forecasted sales from January to August ($11.9) with actual sales amounting to $8.7m. The company wants to borrow more money because it wants to buy new machinery at a cost of $350k and this is due to no machinery being replaced because of the economic downturn. The company purchased $420k worth of raw materials, which it will use by the end of the year. There was a substantial backlog of orders amounting to $16.5m on 31st August. There was a missing piece of electronic equipment to finish some machines valued at $1,320,000, which was due to arrive and then the orders can be finished. The company needs to stay cash positive on a daily basis in order to finance its operations and business expansion. Based on the information in the case, prepare a projected cash budget for the four months September through December 1979, a projected income statement for the same period, and a pro forma balance sheet as of December 31, 1979. See attached excel spreadsheet below. Review the results of your forecast. Do the cash budgets and pro forma......

Words: 438 - Pages: 2

Em Ham

...I. Summary : II. Question 1: Economic and political system under Hugo Chavez's leadership. When Hugo Chavez took power, he has redefined government to quickly build "socialism 21st century." He promised that economic reform will radically than before: "All what has been privatized, should be nationalized. People must be managed in strategic areas. "Chavez is expected to begin conducting "reform socialist constitution", which nationalized the vital economic sector and large private enterprises. Hugo Chavez nationalize key sectors of the economy such as energy, banking, telecommunications, electricity, oil companies, steel mills, factories food, milk production , cement industry, etc. .. facilitate the state-controlled oil company overseas has forced other companies to reorganize. May 01, 2007, Hugo Chavez vowed to nationalize telecom and largest energy - Compania Nacional Telefonos de Venezuela (CANTV) and EDC - in Venezuela by the U.S firm control. The government is also expanding access to rural areas, where it has seized the farm and turn them into cooperatives owned by the state ... Take profits as funding for social programs and long-term large. III. Question 2: The way Chavez's unilateral changes to contracts with foreign oil company have impacts upon future investment by foreigners in Venuezela. Oil industry is the economic sector contributed most to the Venezuelan economy, to one third of GDP, 80% of exports and over half the state budget. This country...

Words: 629 - Pages: 3