Besoj

In: Business and Management

Submitted By dardan123456
Words 1583
Pages 7
Modern English
What are the distinguishing characteristics (grammar, vocabulary and writing system of this period?)

Student : Dardan Palucaj

Modern English is the form of the English language spoken since the Great Vowel Shift in
England, which began in the late 15th century and was completed in roughly 1550.
With some differences in vocabulary, texts from the early 17th century, such as the works of
William Shakespeare and the King James Bible, are considered to be in Modern English, or more specifically, are referred to as using Early Modern English or Elizabethan English. English was adopted in regions around the world, such as North America, the Indian subcontinent, Africa,
Australia and New Zealand through colonization by the British Empire.
Modern English has a large number of dialects spoken in diverse countries throughout the world.
This includes American English, Australian English, British English, Canadian English,
Caribbean English, Hiberno-English, Indo-Pakistani English, Nigerian English,
Philippine English, Singaporean English, and South African English.

compounds formed from Greek & Latin elements:
The same method may be employed in forming words elements derived from Greek and Latin.
Eugenics is formed with 2 Greek roots, eu-meaning well, and yes-meaning to born. The world therefore means well born and is applied to the efforts to bring about well born offspring by the selection of healthy parents. prefixes and suffixes:
The addition in the start of word is called prefixes. Sub=substandard, extra=extraordinary. The addition in the end of word is called suffixes. Help=helpless, kind=kindness, love=loveable.

coinages:
A considerable number of new words must be attributed to deliberate invention or coinage. They are mostly the product of…...

Similar Documents

“Who Made Me”

...Pak raste mund të më vijnë në mendje që e kam lëshuar veten para personave të tjerë (ndoshta me familjarët më të afërt vlen më pak) e ndonjëherë dhe nuk ia lejoja vetes dobësi në momente të saktuara. Çfarë ka ndikuar në kërë pjesë të karakterit tim me saktësi sigurisht që nuk mund ta përcaktoj, por me siguri janë si gjenet ashtu edhe ambjenti ku jam rritur. Nuk e kam të vështirë ta identifikoj veten me mamanë time e cila gjithnjë ka qenë pika e referimit në familjen time për qëndrueshmërinë dhe fortësinë që tregonte gjithnjë. Kam dashur ta kem karakterin e saj dhe përveçse i ngjaj në paraqitje besoj se e kam marrë dhe këtë cilësi të saj. Nga ana tjetër, jam rritur në një familje ku të tërë janë kujdesur të mos më mungojë asgjë dhe duke qenë më e vogla me një diferencë moshe 7 vjet me motrën dhe 13 vjet me vëllain, këshillat që merrja prej tyre vinin nga eksperienca dhe jo teorike. Besoj se arsyeja pse kam qenë e mbyllur, duke u munduar që ato pak shqetësime që mund të kisha ti kaloja vetë, vinte nga fakti që e ndjeja diferencën e moshës me ta aq më tepër kur të dy ishin me studime apo më vonë në punë në qytet tjetër dhe të vetmit me të cilët supozohej që mund të bisedoja ishin prindërit. Ajo që këta të fundit janë përpjekur gjithnjë të më mbështesin ka qenë studimi duke më theksuar që ishte e vetmja mënyrë për të ecur përpara, aty ku ata për shkak të kohës kur ishin rritur skishin mundur. Kështu kultivova dijet dhe duke qenë se vëllai dhe motra para meje kishin ndjekur të......

Words: 796 - Pages: 4

Student

...borxhit është në monedhë vendase, ndërkohe që afro 90% e pjesës së borxhit të denominuar në monedhë të huaj, përbëhet nga kredi zhvillimi me interesa të ulëta dhe afate shlyerje të gjata. Të gjitha këto karakteristika flasin për një portofol borxhi me risk të moderuar dhe me qëndrueshmëri shërbimi e shlyerje. Qeveria ka parashikuar që rritja ekonomike për vitet 2011-2014 të jetë në nivelin e 5%. Nëse kjo realizohet, borxhi do te ulet përtej 58% në 2014. Natyrshëm, nëse rritja do të rezultojë më e ulët, raporti i borxhit ndaj PBB-së i afrohet me tepër nivelit të 60%. Anasjelltas, ekziston një mundësi reale që rritja ekonomike të kthehet në nivelin e potencialit të ekonomisë, pra rreth 6%, çka do ta ulte borxhin deri ne nivelin e 55%. Besoj që rritja do të realizohet në nivelin e 5%-it për vitet 2012-2014, dhe sigurisht shpresoj që të jetë më e lartë. Çfarë strategjie do të përdoret për uljen e borxhit? Mbajtja në kontroll e shpenzimeve brenda parametrave të deficitit 3% është shtylla kryesore e strategjisë. Realizimi i rritjes së supozuar ekonomike nëpërmjet fuqizimit të mëtejshëm të administrimit fiskal, thithjes së investimeve të huaja direkte, zhvillimit të sektorëve me potencial konkurrues (pra me potencial fuqizimi të eksporteve) dhe rritjes së përgjithshme të produktivitetit në shumë sektorë, gjithashtu do të sillnin besim në realizimin e strategjisë së uljes së borxhit. Pasojat e dukshme te rritjes se borxhit Kur borxhi arriti pranë 60% të Prodhimit të......

Words: 5123 - Pages: 21

Doc Nuk Jame Mire

...jetësor si gjithë të tjerët dhe| | |kërkoj respekt. E kupton apo jo? Respekt dhe pikë. | |ZORRA E HOLLË |Po ty të ka ikur truri fare? Tani e gjete momentin ti për të | | |rifituar vetbesimin e humbur? Ne po vdesim mor idiot, të | | |thonë!.. PO VD-ES-IM! | |ZORRA E TRASHË |Këtë e thua ti. Por unë nuk të kam asnjë besim. Unë për vete | | |besoj se është prapë një nga ato shakatë e tua pa kripë që të | | |më tromaksësh mua. | |ZORRA E HOLLË |Për ç’shakara e ke fjalën, i trashë? Apo ja kam qejfin | | |gallatave në këto momente? | |ZORRA E TRASHË |Po më bën shaka që të friksohem. E sigurtë!.. Si atëherë me | | |analizat e zorres së trashë që bëhen me tub. E mban mend se | | ......

Words: 6135 - Pages: 25

Doni

...lartë që të ndërmerr dhe drejtpërdrejtë vet t’i ushtrojë punët nga kompetenca e prokurorit publik më të ultë. 3. Parimi i substitucionit.- Ky parim nënkupton të drejtën e prokurorit publik më të lartë që ushtrimin e funksionit të ndjekjes penale dhe kryerjen e disa veprimeve rreth një çështje penale konkrete ta bartë prej një prokurorie publike në prokurorinë tjetër publike të të njëjtit rang. 4. Parimi i vendosjes në mënyrë monokrate.- Ky parim nënkupton të drejtën e prokurorit publik që mvetësisht (vete) ti ushtrojë të gjitha punët rreth ndjekjes së një çështje penale konkrete në kuadër të një prokurorie publike. Prokurori publik i një prokurorie mundet vet ta kryej funksionin e ndjekjes në një çështje penale konkrete, ose atë t’ia besoj njërit prej kolegëve të tij të asaj prokurorie. Ekziston prokuroria publike komunale, e qarkut dhe ajo e Kosovës. Ne krye të prokurorisë qëndron prokurori publik dhe pas tij vijnë zëvendësprokuroret. Kushtet për emërimin e tyre janë të ngjashme me ato të gjyqtareve. Kompetenca territoriale caktohet ngjashëm si dhe të gjyqtaret. Ajo shtrihet ne territorin e prokurorisë publike ne të cilën është emëruar. Prokurori mundet vet ti ndërmarrë hetimet ose këtë ia mundëson policisë gjyqësore. Prokurori publik ne procedurën pranë gjykatës se shkalles se pare mund të tërhiqet nga ndjekja deri ne përfundim të shqyrtimit gjyqësor. PADITESI SUBSIDIAR Prokurori publik ka detyre qe të ndjek kryesit e veprave penale qe ndiçen sipas detyrës......

Words: 31402 - Pages: 126

Pushteti Ekonomi

...“fanta-shkencës” apo interpretimeve të tribuve Maja. F Problemin e indoktrinimit mendor – duke inspiruar njerëzimin se humanizmi dhe mbështetja për njëri tjetrin janë vlerat reale të njerëzimit dhe jo paraja dhe dominimi agresiv, ose rrezikojmë të vazhdojmë drejt vetëshkatërimit mendor, ku stresi dhe psikoza e ekzistencializmit tribal do të pushtojë mëndjet e njerëzimit.   12 Të gjitha problemet, që janë krijuar nga njerëzimi, mund të zgjidhen nga vetë njerëzimi. Liderët e rinj botërorë nuk mund të ndryshojnë drejtimin e rrjedhës të ekonomisë në mënyrë të pavarur, por bashkarisht ata mund të mësojnë sesi duhet të veprojnë në kohë të vështira, në mënyrë që të arrinë në destinacionin e duhur, duke zgjidhur problemet e shekullit të ri. Unë besoj se, ndërgjegjësimi i problemeve ekonomike në institucionet e dijes, si akademia dhe ndërgjegjësimi individual, mund të orientojë liderët botërorë drejt vlerave humane, paqes, harmonisë, diplomacisë dhe zhvillimit në mënyrë të qëndrueshme, duke respektuar ligjet e natyrës. Unë refuzoj të pranoj pikëpamjen se, “njerëzimi është i destinuar drejt egos personale për para dhe dominimit ekonomik dhe politik, ku problemet e shteteve të ndryshme do të vazhdojnë edhe në shekullin e ri”. Evoluimi mendor i njerëzimit ka bërë të mundur që gjithmonë të gjejë përgjigje në momentet më të vështira, dhe si e tillë ndërgjegja globale duhet të ri-dimensionohet duke sensibilizuar të gjithë opinionin publik se nuk ka më probleme shtetërore por ka......

Words: 4255 - Pages: 18

Psychotherapy

...interpretoja dhe nuk e bëja. Ndër gabimet që unë kam kryer gjatë procesit besoj ishin pyetjet të hapura por bombarduese ndoshta duke mos i lënë edhe hapsirë klientes për të dhenë përgjigjen e plotë; besoj se ky instikti për ta berë në moment pyetjen ka ardhur si një frikë se mos e humbisja pyetjen dhe e konsideroja si të rëndësishme. Tjetër gabim mund të përmend një qasjen time gati investigative, e kam gjetur veten duke kërkuar shumë ne thellësi. Po në lidhje me qasjen problem ka qëne qasja ime direktive shoh se kam qënë shume përcaktuese dhe drejtuese. Të dëgjosh, të jesh aty për klientin, të boshatisësh veten, të lësh pas gjerat dhe problemet e tua për një periudhë prej 50 minutave ka qënë e vështirë edhe e lodhshme, e pikasja veten duke menduar për gjerat e mia por që spunton e kishin nga gjerat që klientja thoshte. Një problem tjetër që kam hasur ka qënë identifikimi me klienten dhe trajtimi i cështjes në bazë të përvojës time. Cfarë do të bëja unë nësë do kisha një mundësi të dytë? Realisht nuk do të ndryshoja gjë përvec faktit të pyetjeve të shpeshta, pra do të lejoja më shumë hapsirë për dëgjim. Problemet e tjera që kam hasur besoj se është e natyrshme ti bësh për shkak të mos eksperiencës dhe sigurisht më kanë shërbyer si mësim. Në fakt që pas seancës së parë por kryesisht së dytë fillova të korrigjoja veten dhe të përmirësoja veten si këshilluese. Pjesa e parë bie në kundërshti me të dytën por besoj se pikërisht ai besim në vetvete dhe mendimi mbi aftësitë e......

Words: 2766 - Pages: 12