Adapat

In: Business and Management

Submitted By farazt
Words 338
Pages 2
This is obviously a face to face conversation because adams is addressing people directly and this is a form of verbal communication because words are used to transform ideas. People are chanting and showing their excitement like they understand each and every word. Adams is using the terms which can be understood by everyone. In other words, he is really acting and behaving like he is from one of them. There are some jargons used in this clip like Pork packers, rump wrappers and bull shippers which are obviously well understood by the people. Also we see colloquialism in this clip because it looks like familiar conversation when Adams uses phrases like you know, we packers have been taking a bad rap for years, Yeah! - I'm proud of my meat! And I know you're proud of your meat! and Whip it, zip it and send it out! From these phrases it looks like Adams is familiar of those people.

The tone and volume of Adams’ voice proves that he is very excited and wants to achieve something from this conversation. From the crowd’s reaction, looks like he is succeeded.

People in the crowd are active listeners. They are concentrating on the sender and what’s he saying. They are very enthusiastic and energetic which shows that Patch is talking about their interest. They are obviously acknowledging Patch when he says that now is the time for cow! And the crowd begins to chant Eat cow! Eat cow!

As far as Hurier model is concerned, people in this clip are hearing and paying attention to Adams. They are understanding too what was being said. They are remembering a message when Patch says “you know, we packers have been taking a bad rap for years.” This message is the basis of this conversation. They are Interpreting the value of this message by acknowledging Patch. They are evaluating too because by their response, it looks like they really believe Patch and finally they are…...

Similar Documents

Sew Text International Law

...do not have the services of an agent abroad -          It may take more time for your clients know Indirect exporting is not as an aggressive of an approach to exporting as direct exporting, and a firm may not be able to fully maximize the profit potential in foreign markets In my opinion, the company should start using direct exporting to enter into the European market through the use of a distributor to be more profitable.   If it chooses to continue exporting, how can it offer a repair service and a supply of spare parts to its customers ? With Direct Exporting The company should use more or less the same service than in USA taking account of the local modifications (laws, customers…) With Indirect Exporting The company should adapat it with the distributor‘s service. If something is wrong with the product, the customer can go to the local distributor which it has already made arrangements with the contract established with SewTex. Question3 Should SewTex consider licensing its technology to one of the other textile machinery manufacturers in Europe? Compare the advantages and disadvantages of this methos of market entry of those exporting? There are two methods to sell in a......

Words: 2294 - Pages: 10

Beletristica

...prea nervos pentru bătrâneţea lui. Aş zice că-i pensionar sau vreun învăţător... Luleaua... ― Ei na! Sunt gata să pun mâna-n foc! Din lulea trag numai dascălii. La noi în sat sunt doi: unuia-i zice Petecă... celuilalt Prohab. Şi-amândoi trag din lulea. ― Bre! Aici prea o potrivişi... dac-o luăm aşa, atunci toţi cei cu baston sunt pompieri... ― Ei na! Şi asta ce-ar vrea să mai spună? ― Păi e unul la noi în sat care poartă baston, unu Scurtu. Un pompier... Şi-a zdrelit piciorul la un foc, pe deal, şi până şi-l lecuieşte... Oamenii făcură iarăşi haz, dar tot nu izbutiră să afle meseria drumeţului neobişnuit de la barieră. Ba o bună bucată de vreme îl uitară rezemat de o baracă. Şi asta nu pentru că şi-ar fi aranjat marfa în căruţe sau şi-ar fi adăpat animalele însetate. Altceva le atrase interesul. Pe şosea apăruse o ceată de tineri cum nu prea văzuseră ei de multe ori, deşi erau aproape toţi oameni de sub munte. ― Bre! ia uite, bre, ce dihănii! Parc-ar avea o sută de capete şi o sută de picioare... Numai pe creştet să mai ducă un ceaun şi de picioare să le atârne nişte putini şi n-ai mai găsi alt loc de povară... ― Eu aş zice că-s nişte studenţi... Parc-ar avea şi lopeţi şi securi. Ia uite, minune! Alea trebuie să fie aparate de filmat sau poate ceva de găurit munţii... ― Ei na! Studenţi!... Nu vezi că nici nu li s-a dus caşul de la gură şi nici n-are de gând să le mijească tuleiele? Nişte tinerei... ― Taci, bre, că nici tu nu te-ai pus cu zdrahonul ăla, care.........

Words: 118431 - Pages: 474